فوران اتشفشان جزیره رئونیون

آتشفشان Reunion؛ زمین و آسمان سرخ آتشین شدند

فوران اتشفشان جزیره رئونیون
فوران Python Dulafornes در جزیره Reunion ، که از روز جمعه آغاز شد و زمین و آسمان را قرمز رنگ کرد ، ظاهرا در روز سوم درگذشت. به دلیل شدت فوران ، سنگهای مذاب صدها متر در هوا بالا می روند و به صورت رودخانه ای از مواد مذاب به زمین می ریزند. گروه کوچکی از زمین شناسان ، علی رغم حرکات محدود کرونر ، در همان نزدیکی مستقر شدند. جزیره Reunion بخشی از خاک فرانسه در اقیانوس هند است.

درباره ی oprikfiore408

مطلب پیشنهادی

اجرای فضای سبز

اجرای فضای سبز فضای سبز چیست؟ اجرای فضای  سبز در واقع سطوحی از زمین‌های مسکونی …