اقتصاد و کرونا در خاورمیانه

صندوق بین المللی پول (صندوق بین المللی پول) گفته است كه كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا كه بیش از كشورهای دیگر شهروندان خود را در برابر كوئدیچ واكسن می كنند ، تاكنون شاهد بازگشت تدریجی به رشد اقتصادی پیش از تاج تا سال 2022 هستند.

اقتصاد و کرونا در خاورمیانه

صندوق بین المللی پول (IMF) این خبر را در گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه خود که روز یکشنبه 11 آوریل منتشر شد ، اعلام کرد.

طبق آخرین برآورد صندوق بین المللی پول ، در سال 2020 تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا ، از جمله کشورهای عربی و ایران ، در مجموع به منفی 3.8٪ کاهش یافته است ، بیشتر به دلیل کاهش قیمت نفت و محدودیت های کرونا. مهار شده است

درباره ی آقای ادمین 20

مطلب پیشنهادی

ترفندهای پولدار شدن در 30 روز

ترفندهای پولدار شدن در 30 روز: رویا یا واقعیت؟ ترفندهای پولدار شدن در 30 روز …