Tag Archives: ۴

خبرگزاری آريا – اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات (۴)


اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات (4)

خبرگزاري آريا –
 متن شب جمعه اموات, متن فاتحه براي مرده
شب جمعه و فاتحه براي اموات
ما هم گذشتگان فردا هستيم
امروز كه هستيم با فاتحه و صلوات يادي كنيم از گذشتگان;
تا فردا نيز يادي كنند از ما..
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات
سر خاك شد و نقش خيال تو نرفت
خون گشت دل و شوق وصال تو نرفت
هر چند ز هجران تو زنگار گرفت
ز آينه دل عكس جمال تو نرفت
به ياد نفس هاي گرمي كه امروز در خاك هاي سرد خفته اند
“براي شادي روحشان فاتحه وصلوات”
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
متن فاتحه براي مرده
پنجشنبه است و ياد درگذشتگان
اللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنينَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمينَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحيَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ ، تَابِع بَينَنَا وَ بَينَهُم بِالخَيراتِ اِنَّکَ مُجيبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطيئَاتِ وَ اِنَّکَ عَلَي کُلِّ شَيءٍ قَديرٌ بِحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَعَ الصَّلَوَاتِ…
التماس دعا
و پنجشنبه ميآيد که يادمان بياورد
کسي بود که فکرش را نمي کرديم
يک روز نباشد…
روحشون شاد و‌ قرين رحمت الهي
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
متن شب جمعه اموات
پنج شنبه آمد و غم
دوري آنهايي
که کنارمان نيستند
بانثار دسته گـلي
از فاتحه و صلوات
يـادي کـنيم
از آنها و موجب شادي
و آرامـش شان باشيـم
روحـشان شاد
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
شب جمعه و فاتحه براي اموات
پنجشنبه است
ثانيه هايمان
سخت بوي دلتنگي مي دهد
وعده اي آن طرف
چشم به راه هديه اي تا آرام بگيرند
بافاتحه و صلواتي هوايشان را داشته باشيم
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
متن فاتحه براي اموات
پنج شنبـه است
براي شادي روح
درگذشتگان هديه باارزش
فاتحه و صلوات
بـدرقه راهشـان
روحشان شاد و يادشان گرامي
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه
“پنجشنبه” است
عزيزانيکه
در بين ما نيستند
دلخوشند به يک “فاتحه”
به يک “صلوات”
يک دعاي رحمت و آمرزش
همينها برايشان
يک دنياست ،در آن دنيا
“براي شادي روحشان فاتحه وصلوات”
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه فاتحه
پنجشنبه براي شادي روح
درگذشتگان هديه با ارزش
فاتحه وصلوات را
بدرقه راهشان کنيم
خدايا درگذشتگان ما را مورد
رحمتت قرار ده
روحشان شاد
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس فاتحه براي اموات
پنج شنبه است
دلمان گرم به خاطره
پدرهايي که نيستند
مادرهايي که رفته اند
ودوستاني که بارسفربستند
با هديه اي به زيبايي
فاتحه وصلوات
دلشان را شاد کنيم
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات
پنجشنبه آمد
و دلم براي آنهايي كه ديگر
ندارمشان تنگ است
پنجشنبه است و بوي
حلوايي خيرات ياد آدم هاي رفته
“فاتحه باصلوات”
جهت شادي روحشان بفرستيم
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه فاتحه
شب جمعه است
بياد تمامي رفتگان
بياد شهداي عزيزمان
بياد پدران ومادران آسماني
بياد همه آنان که
خاطره شدند درکنج
قلب و يادمان
فاتحه اي بخوانيم
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات
زندگي آب روان است روان ميگذرد…
هر چه تقدير من و توست همان ميگذرد…
پنج شنبه است ياد گذشته گان را با فاتحه و صلوات زنده کنيم
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
فاتحه براي اموات
باز پنجشنبه
باز بي قراري ها
باز غم دوري عزيزان
ازدست رفته
براي شادي روح
مسافران بهشتي
هديه اي به زيبايي
فاتحه و صلوات
ره توشه شان کنيم
روحشان شاد
اس ام اس شب جمعه و فاتحه براي اموات, فاتحه براي اموات
متن فاتحه براي اموات
باز پنج شنبه آمد
روز دلتنگي
روز خاطرت
روز اشک و حسرت
روز بي قراري
روز جاي خالي مسافران بهشتي
روز خواندن فاتحه وصلوات
الهي روحشان شاد و يادشان گرامي
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – متن هاي زيبا و آموزنده (۴)


متن هاي زيبا و آموزنده (4)

خبرگزاري آريا –
متن هاي زيبا از بزرگان, متن هاي زيبا و با معني
متن زيبا فلسفي و عارفانه
وقتي باران اشك از چشمهايت مي بارد لبخند مي زني.
وقتي عصباني هستي،‌ عصبانيت را نشان نمي دهي،‌ سركوبش مي كني.
اين كار در تو شكاف ايجاد مي كند.
آن اشكها واقعي بودند اما تو مانع آنها شدي، به عقبشان راندي.
و آن لبخند دروغين بود اما تو كوشيدي لبخند بزني.
آن لبخند عميق تر از اين نمي تواند باشد.
فقط در لبهايت جاري است و هيچ كاري با تو ندارد.
اخلاق پروري يك چنين چيزي است:‌
يك لبخند دروغين است.
تو به تمرين اخلاق مي پردازي اما اين كار،‌ تو را خوش اخلاق نمي سازد.
ما جزيي از عالم يكپارچه هستيم.
ما به هيچ وجه ماهيتهايي مستقل نيستيم.
از راه اتحاد و يكپارچگي تو خوش اخلاق خواهي شد.
اخلاق چيزي نيست كه تو با قرار دادن دو چيز در كنار هم بوجود آوري.
چيزي خود جوش است.
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا و آموزنده
به دنيا نيامده ايم که چوب قضاوت به دست بگيريم و سر هر راه و بيراهي مردم را قضاوت کنيم. ما مرکز دنيا نيستيم؛ حتي اگر اين به نظرمان برسد. ما لبريز از اشتباهات و کمبود هايي هستيم که ديگران را به خاطرش تحقير مي کنيم…!
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا از بزرگان
کاش کسي باشد از ما خبري براي خدا ببرد
ما به اندازه ي تمام نداشته هايمان خسته ايم
در اين دالان تاريک و طاقت فرسا که به آن روزگار ميگويند
رشته درد بافته ايم تا عريان نباشد تن بي جان زندگي
نميدانم شايد در حقارت زمين مدفونيم و در وسعت آسمان گمشده ايم
که خدا هم بي خبر است ز حال ما کاش کسي باشد از ما خبري براي خدا ببرد
ما در حوضچه ي زمان رخت سيه ميشوييم و در باغچه ي افکارمان گل خشکيده ميبوييم
در پس کوچه ي لحظاتمان بخت دوشادوش باد شيون هاي حزن الود سر ميدهد
و از باغستان سرنوشت نحسي اواز کلاغان به گوش ميرسد
ما عشق را انعکاس محال در ايينه ي ترک خورده ي احساس مي پنداريم
و در قلب هايمان غم است ک طغيان ميکند
کاش کسي باشد غم ها را يک‌ جا ببرد
کاش کسي باشد از ما خبري براي خدا ببرد
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا و کوتاه
دلم ميخواست هاي من زيادند !
بلندند … طولانيند ؛
اما مهم ترين دلم ميخواست ها اينست که انسان باشم …انسان بمانم !
انسان محشور شوم چقدر وقت کم است ،
تا وقت دارم بايد مهرورزي کنم …
به همين چند نفر که از تمام مردم دنيا با من نفس ميکشند !
بايد مهر بورزم به همين جغرافيايي که سهم من است از جهان …
وقت کم است بايد خوب باشممهربان باشم؛
و دوست بدارم همه زيبايي ها را …
ميگويند انسان هاي خوب به بهشت ميروند ،
اما من ميگويم انسان هاي خوب هر کجا باشند آنجا بهشت است …!
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا و با معني
يکي از طرز تفکرهاي اشتباهي که در جامعه حاکم شده است اين است که مثلا يکي از همکاران ما ترفيع مي گيرد و ما فکر مي کنيم که از او عقب افتاده ايم.
اگر مواظب نباشيم هميشه کسي يا چيزي وجود دارد که باعث مي شود احساس کنيم که نسبت به ديگران عقب افتاده ايم.
بايد اين اصل را به ياد داشته باشيم که:
تا زماني که دائما خود را با ديگران مقايسه مي کنيد، هيچوقت احساس خوبي نسبت به خود پيدا نمي کنيد.
زندگي مسابقه دادن با ديگران نيست. مسير زندگي هر فرد با ديگري فرق مي کند.
ما در زندگي فقط بايد با خودمان مسابقه بدهيم و روي خودمان تمرکز کنيم، نه روي ديگران.
بايد سعي کنيم تا هرروز از روز قبل بهتر باشيم
پس حواسمان هست که مقايسه کردن «خودمان» با «ديگران» ممنوع…
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيباي اميدوار کننده
ما نسبت به‌خود منتقدان بي‌رحمي هستيم و نكات مثبت خويش را كمتر مي‌بينيم و بروز مي‌دهيم. حقيقت دارد كه تصورات ما در مورد خودمان، انعكاس تصورات ديگران درباره ماست. اگر احساس خوب نبودن، خستگي يا بيهودگي مي‌كنيم مسلما ابتدا علتش اين است كه تصور مي‌كنيم ديگران در مورد ما چنين پنداري دارند.
ممكن است ديگران درباره ما اشتباه كنند يا اينكه ما خودمان خوبي‌هاي خويش را بروز نداده باشيم. هرگز يادمان نرود كه اگر ما خود را دوست نداشته باشيم، هيچ كس ديگري نيز ما را دوست نخواهد داشت زيرا هنگامي كه خود را بي‌ارزش مي‌كنيم، ديگران نيز همين كار را خواهند كرد.
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن زيبا کوتاه براي زندگي
همه چيز در زندگي براساس نوع احساس شما مي باشد. تمامي تصميماتي که در زندگي اتخاذ مي کنيد بر پايه احساسات شماست.
تنها عامل و انگيزه قدرت کل زندگي شما احساساتتان مي باشد. خواهان هر چيزي که در زندگي تان باشيد به دليل عشق و علاقه شما نسبت به آن چيز است
و به خاطر حس خوبي است که آن مساله در شما ايجاد مي کند و هر آنچه که در زندگي خواهانش نيستيد به اين دليل است که احساس بدي در شما به وجود مي آورد.
تمام چيزهاي مورد علاقه تان مانند پول، سلامتي و خوشبختي شما را به سمت خود مي خوانند. تمامي شان مشتاق هستند که وارد زندگي تان شوند و براي اين کار شما بايد احساسات خوب به کاينات ارسال کنيد.
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا و کوتاه
هرگز نمي‌توانيد اميدوار باشيد كه دنيا،
به گونه‌اي خودكار،
شرايط رسيدن به هدفتان را فراهم سازد.
اگر نتوانيم هميشه اتفاقاتي راکه در زندگيمان مي‌افتد کنترل کنيم،
دست کم مي‌توانيم بر واکنش‌هاي خود نسبت به آن وقايع و بر اعمالي که در مقابل آن ها انجام مي‌دهيم مسلط باشيم.
هر چه بيش تر تصميم بگيريد، قدرت تصميم گيري شما بيش‌تر مي‌شود
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن آموزنده
اگر مدتي هست احساس مي کني که همه چيز آنطور که مي خواهي پيش نمي ره و دنيا روي مخالفش رو بهت نشون مي ده مکث کن !
سعي کن دست از تغيير ماجراهاي بيروني برداري !از تغيير رفتار دوست و مادر و همسرت تا تغيير محل کار و خانه و رشته تحصيلي دست بکش !
اينکار تا به اکنون تو را به نتيجه ي مطلوبت نرسانده ‌!
تمام سعيت رو بکن که همه چيز را آنطور که هست بپذيري!
رضايت درونى تو ،با تغيير شرايط بيروني ايجاد نمي شود !
تو نياز به يک پالايش دروني داري !
فرض کن که همه چيز همانطور شده که تو‌مي خواستي ! همان کارهايي را انجام بده که در آن شرايط انجام مي دادي !
مطمئن باش زندگي روي ديگرش را به تو نشان خواهد داد چرا که سهم خودت را از بروز مشکلات به عهده گرفته اي !
متن زيبا فلسفي و عارفانه, متن هاي زيبا و کوتاه
متن هاي زيبا و آموزنده
روياتو باور کن يعني خودت رو باور کن يعني به توانايي هاي خودت ايمان داشته باش
يعني اعتماد به نفس داشته باش از پسش برمياي
يعني وقتي ديدي سخته بيخيال نشو تلاشت رو بيشتر کن ….
بيشتر زحمت بکش
يعني وقتي ميبيني بايد زمان بگذره تا حل بشه … صبرت رو زياد کن
به هدفت و اينکه بهش ميرسي باور داشته باش.
حس پيروزي رو تو چهره ات نشون بده.بذار بقيه هم با ديدن تو قانع شن که تو ميتوني
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – تست هوش تصويري (۴)


تست هوش تصويري (4)

خبرگزاري آريا –
شماره ۱) به شکل زير نگاه کنيد، آيا مي توانيد از يک نقطه شروع کنيد و بدون اينکه از مسيري دوبار عبور کنيد، تمام خطوط را طي نماييد و به خط شروع (نه لزوما نقطه شروع) باز گرديد؟
تست هوش تصويري جالب, جديدترين تست هوش تصويري
تست هوش تصويري با جواب
شماره ۲) با توجه به شکل فوق، مشخص کنيد بجاي علامت سؤال، چه عددي بايد قرار گيرد.
تست هوش تصويري جالب, جديدترين تست هوش تصويري
تست هوش تصويري
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
پاسخ تست هوش:
شماره ۱)
تست هوش تصويري جالب, جديدترين تست هوش تصويري
معما و تست هوش
شماره ۲)
عدد ۶٫
مجموع هر دو بخش روبروي هم (بخش ها با زواياي متقابل به رأس) (۴و۱۷) (۸و۱۳) و… برابر ۲۱ خواهد بود.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته
منبع:ihoosh.irندانستنی‌های جالب (۴)


مجله همشهری دانستنیها – جلال افشار:

۱٫ دکتر حسابی با اینشتین عکس یادگاری دارد

سال هاتصور می شد دکتر حسابی با اینشتین عکس مشترک دارند و چند عکس فرضی از این دو نفر در سایت های مختلف اینترنتی این دست و آن دست می شد. ولی حالا مشخص شده چنین چیزی واقعیت ندارد. حتی پسر ایشان هم این ماجرا رد کرده و آن را اینگونه توضیح داده: «مدتی عکس کسانی را که شباهتی به دکتر حسابی داشته اند به عنوان عکس او در کنار اینشتین منتشر کرده و بعد گفته اند ایرج حسابی گفته اینها عکس های پدر من است. من پدر خودم را می شناسم. عکس هایش را از آغاز تا به آخر هم دارم. هر وقت هم لازم باشد، عکس های او را منتشر می کنم. دکتر حسابی عکسی با آلبرت اینشتین ندارد»

ندانستنی‌های جالب


۲٫ «آناستازیا» دختر آخرین تزار روسیه، در ماجرای قتل خانواده اش زنده مانده بود

در جریان انقلاب روسیه، بعد از قتل دسته جمعی تزار و خانواده اش در سال ۱۹۱۸ به دست بلشویک ها، شایعه شد که دختر آخر تزار، آناستازیا از مهلکه فرار کرده. این شایعه تا سال ها بر سر زبان ها بود و حتی تعداد زیادی دختر روس پیدا شدندکه مدعی بودند همان آناستازیای معروفند. مشهورترین آنها هم شخصی بود که خودرا «آناستازیا نیکولایونارومانوا» معرفی می کرد (نفر سمت راست). او می گفت به وسیله یک سرباز بلشوییک فراری داده شده. بعد از فروپاشی شوروی گوری دسته جمعی در یکاترین بورگ» روسیه (شهری که تزار در آن کشته شده بود) پیدا شد که اسکلت نه نفر در آن وجود داشت. با آزمایش روی اجساد مشخص شد که همه بچه های تزار در همین گور خفته اند و داستان آناستازیا حقیقت نداشته است.

ندانستنی‌های جالب


۳٫ در عکس معروف میرزارضای کرمانی، کسی که بالای سرش ایستاده، پدر رضاخان است

طبق این شایعه نفر ایستاده پدر رضاشاه است که از «بادکوبه» به ایران مهاجرت کرده و به خاطر اعتیادش، از قزاقخانه اخراج شده بود، اما این ماجرا چند ایراد خیلی بزرگ دارد؛ اول اینکه پدر رضاخان، «عباسعلی داداش بیگ»، اصلا از بادکوبه نیامده و اصالتا اهل همان سوادکوه مازندران بود. دوما او در قشون قزاق خدمت نمی کرد، بلکه آخرین عنوانش «یاور» فوج سوادکوه بود: (معادل «فرمانده گردان» امروزی)؛ اما از همه مهمتر اینکه پدر رضاخان در سال ۱۲۵۶ شمسی و چند روز پس از تولد پسرش از دنیا رفت. در حالی که میرزارضای کرمانی، در اردیبهشت ۱۲۷۵ شمسی (می ۱۸۹۶ میلادی)، دست به ترور ناصرالدین شاہ زد و چند وقت بعد به دار آویخته شد؛ یعنی در زمان اعدام او که حدودا تاریخ همین عکس است، ۱۹ سال از مرگ پدر رضاخان می گذشت.

ندانستنی‌های جالب


۴٫ مصرف کره گیاهی بهتر از کره ی معمولی است

باید بدانیم که مسئله اضافه وزن یا چاقی، بحثی مستقل از خوب یا بد بودن نوع چربی است. بنابراین اول باید این مسئله را توضیح دهیم. توصیه بر این است که میزان مصرف چربی (به ویژه انواع اشباع شده یا جامد آن که کالری بیشتری دارند، در برنامه ی غذایی کاهش پیدا کند. چربی ها نسبت به دیگر مواد غذایی متراکم تر هستند، بنابراین به همه افراد توصیه میشود میزان مصرف چربی خود را به کمترین میزان برسانند. اما دربارهی مقایسه مصرف کرہ گیاهی با معمولی، نمی توان گفت کدام سالم تر است؛ بلکه باید بگوییم کدام یک کمتر ضرر دارد. چربی های اشباع مانند کره گیاهی و حیوانی، نوع نامناسبی از چربی هستند. اما اگر قرار باشد از انواع اشباع شده یکی را انتخاب کنیم، بهتر است کم ضررترین آن انتخاب شود.

در فرایند اشباع، ظرفیت های آزاد کره های گیاهی تکمیل می شود و کاملا با هیدروژن پر می شوند؛ ضمن این که بعضی از اسیدهای چرب اشباع این کره ها هم تغییر ماهیت می دهند و به شکل ایزومرهای نامناسب (مثل ایزومر ترانس) در می آیند. بنابراین کره های گیاهی حاوی اسیدهای چرب ترانس، بدترین نوع چربی گیاهی اند و از بین آنها و کره های حیوانی، ترجیح بر استفاده از کره ی حیوانی است. البته برای افراد دچار اضافه وزن، مصرف کره اصلا مناسب نیست. اما افرادی با وزن مناسب یا کسانی که به هر دلیل، ممانعتی از مصرف کره ندارند، می توانند به مقدار کم از کره حیوانی استفاده کنند.

ندانستنی‌های جالب


۵٫ خوردن اسفناج به شما ماهیچه های قوی می دهد

ممکن است در انیمیشن کارتونی «ملوان زبل» اثر نیروبخشی اسفناج را دیده باشید. قهرمان انیمیشن، قوطی های اسفناج را با دستان برهنه خود باز می کند و خوردن اسفناج به او ماهیچه هایی بزرگ و نیرومند می دهد. اما واقعیت این است که اسفناج اگرچه یک غذای مقوی است، اما به تنهایی ماهیچه بزرگ و پرزوری به شما نمی دهد. شایعه این که اسفناج ماهیچه ها را قوی می کند، حدود ۱۵۰ سال پیش آغاز شد. سال ۱۸۷۰، دانشمندی که درباره میزان مواد مغذی سبزها تحقیق می کرد، هنگام ثبت نتایج نقطه اعشاری را اشتباه گذاشت. یادداشت های او به اشتباه نشان می داد آهن اسفناج ۱۰ برابر دیگر سبزی های سبز است. اگرچه ۶۷ سال بعد این اشتباه اصلاح شد؛

اما در آن زمان، هشت سال از پخش انیمیشن ملوان زبل می گذشت و مردم بسیاری آن را باور کرده بودند. باوجود این، اسفناج سرشار از آهن و منیزیم است. این مواد مغذی، اکسیژن را از شش ها به ماهیچه ها می رسانند؛ عنصری که برای رشد ماهیچه ها حیاتی است. یک راه برای این که بیشترین مواد مغذی را از اسفناج بگیریم، این است که آن را با فراورده های شیر مانند ماست بخوریم. این فراورده ها دارای کلسیم هستند و کلسیم کمک می کند بدن آهن را جذب کند. بنابراین بار دیگر که سالاد اسفناج، اسفناج بخارپز یا اسفناج آب پز داشتید، آن را با لبنیات دلخواه خود میل کنید. ممکن است ماهیچه های شما به سرعت مانند ماهیچه های ملوان زبل نشود، اما شما در راه رسیدن به چنین ماهیچه هایی هستید!

ندانستنی‌های جالب


۶٫ غذاهای کبابی هیچ ایرادی ندارند

کباب کردن یکی از بهترین راه های پخت و پز غذاهای خام و به خصوص مواد پروتئینی است، اما هر غذای کباب شده ای مناسب خوردن نیست. در واقع کباب کردن غذاها اگر با سوختن ماده غذایی همراه باشد، نه تنها مناسب نیست، بلکه باید از خوردن آن پرهیز کرد. کباب کردن روشی است که مدت گرما دیدن ماده غذایی در آن به نسبت کوتاه تر از دیگر راه های پخت است. این مدت کوتاه پخت و پز سبب می شود بسیاری از مواد مغذی آن دست نخورده باقی بمانند؛ زیرا گرما دادن طولانی مدت سبب شکستن مولکول ها و درشت مولکول ها می شود و برخی از این مولکول ها تنها در حالت تخریب نشده می توانند نیازهای غذایی ما را برطرف کنند.

ولی یکی از ایرادهای مهم کباب کردن همان گرما دیدن بیش از حد مواد پروتئینی است که سبب ایجاد ترکیب های مضر در آنها می شود. از جمله این مواد می توان به ترکیبی مانند «بنزوپیرن» اشاره کرد که یک ترکیب آروماتیک است و از پنج حلقه بنزن درست شده است. این ماده به شدت سرطان زا است و به همین دلیل باید کباب کردن مواد غذایی پروتئینی را تا جایی ادامه داد که سبب سوختن آنها نشده و مواد مضری مانند بنزوپیرن در آنها ایجاد نشود.

ندانستنی‌های جالب


۷٫ رژیم گیاه خواری، سالم تر از برنامه غذایی معمولی است

خیر. با توجه به این که رژیم انحصاری گیاهخواری در کنار مصرف نکردن شیر و تخم مرغ، سبب بروز بعضی کمبودها مثل کمبود ویتامین «ب ۱۲» و «ویتامین آ» می شود؛ بنابراین این برنامه ی غذایی، برنامه ی غذایی سالمی نیست. برای افراد سالم، رژیم یا برنامه غذایی متعادل و متنوع توصیه می شود. مصرف روزانه دست کم سه سهم سبزی و دو سهم میوه ضروری است؛ به ویژه این که حدود ۸۸ درصد مردم جامعه ما با کمبود مصرف میوه و سبزی روبرو هستند. این کمبود، منجر به کاهش ریزمغذی های (ویتامین) مختلف می شود و فرد را مستعد ابتلا به بیماریه ای غیرواگیر متعدد می کند.

ندانستنی‌های جالب


۸٫ روزانه باید هشت لیوان آب نوشید

سال هاست در مجله های گوناگون در مقاله های سلامتی و تغذیه، درباره فایده های خوردن بسیار آب به مردم می گویند. پیشنهاد معمول همه آنها خوردن روزانه هشت لیوان آب الیوانی با گنجایش ۰٫۲ لیتر) است. بر پایه این سفارش، نوشیدن میزان کافی آب می تواند به کاستن از احساس خستگی، کاهش وزن و حتی جلوگیری از سرطان کمک کند. اما آیا این ادعا واقعا درست است؟ پاسخ یک کلمه است: نه. سال ۱۳۸۱، پروفسوری در مدرسه پزشکی دارتموث تصمیم گرفت هر نوع مدرکی را که از سفارش «هشت لیوان آب» در روز پشتیبانی می کند. بررسی کند. او همه پژوهش های انجام شده در باره نوشیدن آب را مطالعه کرد و فهمید که هیچ مدرکی که نشان دهد به راستی مردم به این مقدار آب نیاز دارند، وجود ندارد.

در حقیقت بدن انسان به همان میزانی که در روز آب دفع می کند، به دریافت آب نیاز دارد. بعضی پژوهش ها نشان می دهد که انسان ها روزانه به اندازه ۱۰ پیمانه (معادل دو لیتر) آب دفع می کنند، اما حدود پنج پیمانه (یک لیتر) آب را فقط از راه خوردن غذا به دست می آورند؛ زیرا خوراکی هایی مثل میوه ها، سبزی ها و سوپ ها، سرشار از آب هستند. بنابراین، پنج پیمانه می ماند که بدن باید جایگزین کند. همه آن هم نباید آب خالص باشد و می تواند شیر، آبمیوه و بر پایه نظر بعضی از پزشکان حتی نوشابه های گازدار هم باشد. بنابراین نگران شمردن لیوان های آب نوشیدنی خود نباشید. شما می توانید برنامه ی غذایی سالمی داشته باشید که شامل میوه و سبزی فراوان باشد و فقط هرگاه تشنه شدید، آب بنوشید.

ندانستنی‌های جالب


۹٫ بعد از مصرف خوراکی های چرب و شیرین، نوشیدن چای مواد مضر آن مانند چربی یا قندها را می شوید

به هیچ وجه این طور نیست! برای روشن شدن این موضوع باید به فرایندهایی که در دستگاه گوارش ما اتفاق می افتند نگاهی اجمالی بیندازیم. نکته روشن کننده بحث این است که دفع مواد مضر بدن تنها از دستگاه گوارشی انجام نمی شود، بلکه به شکل عمومی، مواد مغذی موجود در خوراک مصرف شده بعد از عبور از معده و روده کوچک. وارد روده بزرگ می شوند و از جداره آن که سرشار از پرزهای مناسب جذب و دارای مویرگ های فراوان است، وارد جریان خون و در بدن پراکنده می شوند. پس از این مرحله، در واقع دستگاه دفع ادرار است که مواد مضر را از جریان حذف می کند.

حال به این فرایند دوباره نگاهی بیندازیم؛ آنچه مصرفی کرده ایم می تواند برای مدتی در جریان خون باشد و در کل بدن پراکنده شود. اگر مواد غذایی شامل فندها یا چربی باشد، این فرصت وجود دارد تا چربی آن در رگ ها رسوب کند و قندها هم باعث بالا رفتن میزان قند خون شوند. همچنین این دو دسته ماده در بدن ذخیره شده و هرگز دفع نمی شوند. پس توشیدن چای با مایع های دیگر چیزی را نمی شوید و نمی برد و توجیه و بهانه خوبی برای پرخوری نیست.

ندانستنی‌های جالب


۱۰٫ خوردن یک سیب در روز ما را از مراجعه به پزشک بی نیاز می کند

واقعیت این است که هیچ راه قطعی که از بیمار شدن ما جلوگیری کند یا ما را از رفتن به نزد پزشک بی نیاز کند، وجود ندارد. خوردن میوه و سبزی بی گمان می تواند به سلامت شما کمک کند. این حقیقت می تواند پایه ی این سخن باشد، اما به این معنی نیست که باید کلمه به کلمه ادعای بالا را بپذیریم. «یک سیب در روز» شاید به این معنا باشد که باید هر روز میوه بخوریم. «بی نیازی از پزشک» شاید به این معنا باشد که بیشتر سلامت می مانیم، نه این که از پزشکان بی نیاز می شویم. حقیقت های بسیاری در این سخن نهفته است.

مردم به راستی برای سلامتی به خوردن میوه و سبزی نیاز دارند. پزشکان سفارش می کنند روزانه دست کم پنج پرس میوه و سبزی بخورید (یک سیب کوچک یک پرس میوه است)، مهم است که میوه ها و سبزی ها را با هم بخورید. با این کار شما انواع گسترده ای از ویتامین ها و مواد مغذی مثل کلسیم و آهن و … را دریافت می کنید. هنگامی که می خواهید میوه ها و سبزی های گوناگون بخورید، به رنگ آنها هم فکر کنید. برای مثال، سبزی های نارنجی و سبز پررنگ هر یک مواد مغذی متفاوتی را فراهم می کنند. مواد مغذی سیب سرخ و سیب سبز با مواد مغذی نارنگی نارنجی یا موز زرد، متفاوت است. بنابراین برای این که سلامت باشید، همه میوه ها را بخورید و البته چکاپ های دوره ای پزشکی را هم فراموش نکنید.

ندانستنی‌های جالب


خبرگزاری آريا – جوک طنز و خنده دار ماه رمضان (۴)


جوک طنز و خنده دار ماه رمضان (4)

خبرگزاري آريا –
 مطالب طنز و خنده دار, ماه رمضان, پيامک ماه رمضان
جوک درباره ماه رمضان
‏يه بار افطاري دعوت شديم.بابام گف رفتيم اونجا تابلو نکنيدروزه نيستيم
نزديکاي اذان مادرم فشارش افتاد ميگف بخاطر روزه س
خيلي تو نقشش فرو رفته بود
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
جوک طنز و خنده دار ماه رمضان
قابل توجه دوستان …
تسکين به دل غمزده ي يار ندادي
بر بيخبران وعده ديدار ندادي
بي معرفتي کردي و با ما ننشستي
ديدي رمضان آمد و يه افطاري ندادي
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
جوک ماه رمضان
‏چقد اين افطاري خوبه واقعاً
هميشه جاي خالي يه وعده غذايي رو بين ناهار و شامم احساس ميکردم
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
مطالب طنز و خنده دار
خبر فوري خبر فوري
به اطلاع کليه عزيزان گرامي مي رساند که در اين ايام مبارک رمضان اگر اعلاميه‌اي و خبري مبني بر اينکه فلان مسجد افتخار دارد شما روزه داران را به افطاري با چلوکباب با نوشابه همراه با سبزي و سالاد دعوت نمايد سريعا اين بنده حقير را خبر کرده تا باهم برويم.
با تشکر
من الله توفيق
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
اس ام اس خنده دار ماه رمضان
اينايي که ميگن سر افطار به يادتون بودم الکي ميگن
آدم سر افطار باباش رو هم نميشناسه
ديگه به ياد اين و اون بودن و دعا کردن که جاي خود داره
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
جوک خنده دار ماه رمضان
منم دلم ميخواست شکست عشقي بخورم
.
.
اما روزه ام
.
.
فقط سحري و افطاري ميخورم…
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
جوک طنز ماه رمضان
بابام ميگه نميخوام روزه بگيري..
ميگه اينجوري که تو سحري و افطاري ميخوري حساب کردم کفاره شو بدم کمتر در مي آد!!!
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
جک ماه رمضان
هر عدد باميه ۸۰ کالري يعني چيزي معادل ۵ قاشق غذاخوري برنج و هر ۱۰۰ گرم زولبيا ۴۵۰ کالري تقريبا معادل ۱ بشقاب برنج است!
فقط به جهت کوفت کردن خوشي‌هاي افطاري دوستان عرض شد
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
جوک طنز و خنده دار ماه رمضان
باسلام به همه
و آرزوي قبولي طاعات، بدينوسيله از شما دعوت ميشود فردا شب بعداز اذان مغرب راس ساعت ۸/۳۰ جهت صرف افطاري
دستان خود را حتما تميز بشوييد.
التماس دعا…
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
جوک ماه رمضان
اينکه سر سحري ۵۰ تا ليوان آب بخوريد و انتظار داشته باشين تو روز تشنه نشيد …
اين آپشن ذخيره آب فقط ويژه شتر هست.
خودتونو منفجر نکنين.
باتشکر روابط عمومي آب و فاضلاب
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
جوک درباره ماه رمضان
‏خدايي اداي روزه دار بودن رو درآوردن
از خود روزه گرفتن سخت تره
از بس بايد دنبال جاي امن براي يواشکي آب خوردن باشيم
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
مطالب طنز و خنده دار
يه لواشک ترش و بزرگ دارم چسبوندم به ديوار اتاقم
ولي نميخورمش گذاشتمش وقتايي که تشنمه
ولي روزه ام و نميتونم برم آب بخورم نگاش کنم هي آب دهنمو قورت بدم
تشنگيم رفع شه ..!!
 جوک خنده دار ماه رمضان, جوک درباره ماه رمضان
جوک طنز و خنده دار ماه رمضان
‏نميدونم چرا امسال ماه رمضون اصلا احساس گشنگي و تشنگي نمي کنم، شايد بخاطر هندونه است، چون سحري يه نصفه هندونه ميخورم همش. البته شايد اينکه روزه نميگيرم يه ذره تاثير گذار باشه
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – اس ام اس آرزو کردن براي دوستان (۴)


اس ام اس آرزو کردن براي دوستان (4)

خبرگزاري آريا –
 جمله زيباي آرزو کردن, اس ام اس آرزو
آرزو کردن براي دوستان
امروز آرزو دارم
عشق باشد
و يڪ سلامتے و
امضاے خدا
پاے تمام آرزوهايت
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان
امروز براتون
يه حال خوب آرزو دارم
آرزو دارم امروزتون
پر باشه از خبرهاي خوب
و اتفاقهاي بي نظيري
که هميشه منتظرش بودين
و بهترين روز عمرتون باشه
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
پيامک آرزو کردن
نمي دانم هم اكنون
در كجا مشغول لبخندي
فقط يک آرزو دارم
كه در دنياي شيرينت
ميان قلب تو با غم
نباشد هيچ پيوندي
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
اس ام اس آرزو کردن
فضاي زندگي فرصتي نيست براي
دل بريدن ها!
معجزه ايست براي دل دادن ها.
آرزو ميکنم؛
در اين روز زيبا مهر و عشق، محبت
همنشين شما باشد.
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
جمله زيباي آرزو کردن
آرزو ميکنم
روزگارت از رحمت لبريز
دستانت از نعمت سرشار
چشمانت از نور روشن
زندگيت رضايت بخش
و عاقبتت ختم بخير باشد
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
اس ام اس آرزو
آرزو ميڪنم
بهترين معـمارِ
زندگيتـان بـاشيـد
سـتونِ خانـه تان همـه
ازعشق و برڪت
ســقفِ خـانـه تـان بلـوري و شـفاف
فـضاي خـانـه تـان
هميشـه پـُراز مـهر بـاد
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
اس ام اس عاشقانه آرزو کردن
آرزو مي کنم که در
برگ برگ دفتر زندگيتان
شادي و اميد و عشق نوشته
شود آرزو مي کنم تا در پناه
لطف الهي به آرزوي خود برسيد
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
آرزو کردن براي دوستان
آرزو مي کنم
کلبه ي دلاتون هميشه باشه “اروم”
شادي واستون بباره از آسمون؛
مثل “بارون”
اموراتتون بر وفق مراد مثل چرخ وفلک؛
بشه “گردون
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان
چهار چيـز برايتـاڹ آرزو ميکنـم :
١-نگاه خدا…
٢-سلامــتي…
٣-آرامــــش…
٤-شــــادي…
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
پيامک آرزو کردن
امروز تمام احساس هاي
پوچ را مچاله کنيم
و منتظر شکوفه هاي
اجابت شويم
آرزو دارم هر چه آرزو
بر دلت گذشت ديشب
امروز،مورد استجابت
خداوند قرار بگيرد
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
متن آرزو
براتون آرزو ميکنم
که کسي رو که دوستش داريد،
به همون اندازه
دوستون داشته باشه.
اين آرامش بخش ترين چيزيه که يه آدم ميتونه بهش تکيه کنه
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
اس ام اس آرزو کردن
وقتي از ته دل بخندي
وقتي هر چيزي را به خودت نگيري ،
وقتي سپاسگزار آنچه که هست باشي ،
وقتي براي شاد بودن نياز به بهانه نداشته باشي
آن زمان است که واقعا زندگي ميکني…
بازي زندگي، بازي بومرنگ‌هاست؛
انديشه‌ها، کردارها و سخنان ما دير يا زود با دقت شگفت‌آوري به سوي ما باز مي‌گردند.
زماني که آدمي بتواند بي هيچ دلهره اي آرزو کند، هر آرزويي بي درنگ برآورده خواهد شد .
الهي که به آرزوهاي قشنگتون برسيد
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
جمله زيباي آرزو کردن
‍ آرزو ميکنم
خونه دلتون هميشه آروم شادي واستون بباره ازآسمون
مثل بارون‌؛زندگي تون بروفق مراد؛مثل چرخ وفلک ،بشه گردون
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان, اس ام اس آرزو کردن
اس ام اس آرزو کردن براي دوستان
روز خوب که از جعبه شانسي در نمياد
روز خوب و بايد ساخت
به رويش خنديد و خلقش کرد
براي امروزتون،برکتي عظيم
و معجزاتي بي دليل آرزو ميکنم
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – عکس نوشته عاشقانه زيبا (۴)


عکس نوشته عاشقانه زيبا (4)

خبرگزاري آريا –
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
جملکس عاشقانه
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
عکس نوشته عاشقانه زيبا
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
عکس نوشته
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
عکس نوشته هاي زيبا
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
عکس نوشته هاي عاشقانه
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
جملکس عاشقانه
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
عکس نوشته عاشقانه
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
عکس نوشته هاي غمگين
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
عکس نوشته هاي عاشقانه جديد
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
جملکس هاي زيبا
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
جملکس هاي بسيار زيبا
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
عکس نوشته عاشقانه زيبا
 عکس نوشته عاشقانه, عکس نوشته هاي غمگين
عکس نوشته هاي زيبا
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (۴)


کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد (4)

خبرگزاري آريا –
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
کلمه پنهان در عکس
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
ο•ο
جواب تست هوش کلمات پنهان شده در تصوير را بيابيد :
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
کلمات پنهان در تصوير
۱٫ Orange
2. Wow
3. Cow
4. Guitar
5. Laugh
6. Iowa
کلمات پنهان در تصوير, معماي تصويري
تست هوش تصويري
۱٫ Cow
2. Apple
3. Farm
4. Sun
5. Pick
6. Barn
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهبعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)


برترین‌ها: همه چیز آن‌ قدر که فکر می‌کنیم، وحشتناک نیست. گاهی ما هستیم که فراموش می‌کنیم دنیا چقدر زیباست. این به این معنا نیست که مشکلاتی که با آن روبرو هستیم اهمیتی ندارند. اما گاهی به یک استراحت کوچک نیاز داریم. تصاویر این مطلب قطعا لبخند روی لبتان می‌نشانند یا شاید اشکتان را دربیاورند. مهم‌تر از همه اینکه امیدواریم الهام بخش شما باشند تا خوبی‌های بیشتری در دنیا ببینیم و بیشتر خوبی کنیم.

این سرایدار مدرسه عاشق گروه موسیقی «Red Hot Chili Peppers» است. اما چون قیمت‌ها بسیار بالا و او ناراحت بود که نمی‌تواند برود، همه دانش آموزان پول هایشان را روی هم گذاشتند و برایش بلیت تهیه کردند

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

 

آتش نشان بازنشسته به مراسم فارغ التحصیلی دختری دعوت شد که ۱۷ سال پیش او را نجات داده بود

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

 

«زندگی تو را به من هدیه داد»، پسربچه ۴ ساله‌ در مراسم عروسی پدرش پس از شنیدن این جمله از زبان نامادری خود اشک شوق ریخت

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

این مرد مدرک جانورشناسی دارد و از مشتریانش می‌پرسد حیوان مورد علاقه شان چیست. سپس در حال آماده کردن سفارششان توضیحاتی درباره آن حیوان ارائه می‌دهد

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

پسربچه ۵ ساله‌ای که با این لباس‌ها به گربه‌های خیابانی کمک کند. این باعث می‌شود احساس کند ابرقهرمان دنیای حیوانات است

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

این مرد در حساب توئیتر خود نوشت: «به ۱۰ نفر داوطلب برای کمک به پارو کردن برف خانه افراد سالمند نیازمندم. ایمیل‌های زیادی از افراد سالخورده که نیاز به کمک داشته اند دریافت کرده ام. فردا ساعت ۱۰ می‌بینمتان. من کلاه، ناهار و سوئیشرت برای کسانی که می‌آیند تهیه کرده ام.» ۶۵ نفر اعلام آمادگی کردند

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

این ورزشکار مسابقات قهرمانی را نادیده گرفت تا به یک مرد ناشناس مغز استخوان اهدا کند. او در دبیرستان به عنوان داوطلب اهدای مغز استخوان ثبت نام کرد و این موضوع را فراموش کرده بود تا اینکه یک ماه قبل از مسابقات فینال و قهرمانی با او تماس گرفتند. او شانس به دست آوردن مدال را نادیده و تحت عمل جراحی قرار گرفت تا به مرد ناشناسی که از سرطان خون رنج می‌برد کمک کند

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

 

این مرد جاناتان اسمیت نام دارد. او جان ۳۰ نفر را در حادثه تیراندازی وگاس نجات داد تا اینکه گردن خودش تیر خورد

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

 

هوای بیرون خیلی گرم بود بنابراین بچه‌ها منتظر ماموران جمع آوری زباله ماندند تا به آن‌ها بستنی دهند

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

این مرد دونات‌های باقی مانده را از محل کارش می‌برد و بین افراد گرسنه در خیابان توزیع می‌کند

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

 

این دو مرد حدود ۱۰۰۰ اسباب بازی برای یک خیریه درست کردند

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

این دختربچه ۶ ساله موهایش را کوتاه کرده تا به کودکان سرطانی اهدا کند

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

 

پسربچه پناهنده در کنار سگ آسیب دیده نشسته تا کمک برسد

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

 

این مرد به تک تک اتاق‌های مرکز درمان سرطان سر زد و برای بیماران موسیقی نواخت

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

این زن به مرکز نگهداری از سگ‌ها می‌رود، جلوی قفس سگ‌ها می‌نشیند و برایشان کتاب می‌خواند

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)

انسانیت

بعد از دیدن این تصاویر لبخند خواهید زد (۴)