Tag Archives: کشف

کشف گوزن دو سر در جنگل مینه‌سوتا


برترین‌ها: برای اولین بار یک بچه گوزن دو سر در جنگل مینه‌سوتا کشف شد. تصور می‌شود کشف بچه گوزن مرده در یکی از جنگل‌های مینه‌سوتا اولین مورد ثبت شده گوزن دو سری باشد که کاملا رسیده و به دنیا آمده است. این گزارش اخیرا در مجله علمی «american midland naturalist» منتشر شده است.

 

کشف گوزن دو سر در جنگل مینه‌سوتا

 

قبلا چند مورد از سم داران دو سر گزارش شده بود، اما هیچکدام تا به حال به دنیا نیامده بودند و همین منحصر به فرد بودن، این مورد را خاص می‌کند. دو مورد گوزن دو سر دیگر هم قبلا گزارش شده بود، اما هیچکدام از آن‌ها دوره بارداری را کامل نگذرانده بودند.

 

کشف گوزن دو سر در جنگل مینه‌سوتا

 

این گوزن دو سر در فاصله یک و نیم کیلومتری رودخانه می‌سی‌سی‌پی در مینه‌سوتا کشف شد. سی‌تی اسکن و ام‌آر‌آی نشان داد که این گوزن‌ها سر و گردن مجزا داشتند که از ستون فقرات به هم متصل بوده است.

 

کشف گوزن دو سر در جنگل مینه‌سوتا

 

آناتومی آن‌ها نشان می‌دهد که مرده به دنیا آمده اند. اما به حالت مرتب و  طبیعی یافت شدند که نشان می‌دهد مادرشان بعد از زایمان سعی داشته از آن‌ها مراقبت کند. دوقلو‌های به هم چسبیده در میان حیوانات اهلی و خانگی نسبتا شایع، اما در میان سایر حیوانات بسیار نادر است.

 

کشف گوزن دو سر در جنگل مینه‌سوتا

 

کشف گوزن دو سر در جنگل مینه‌سوتا

 

کشف گوزن دو سر در جنگل مینه‌سوتا


خبرگزاری آريا – کشف ۶۰۰۰۰ ساختمان باستاني مايا با نقشه‌برداري ليزري


کشف 60000 ساختمان باستاني مايا با نقشه‌برداري ليزري

خبرگزاري آريا – برترين‌ها: تمدن باستاني مايا قرن هاست که يک راز باقي مانده، چون جنگل‌هاي انبوه آمريکاي مرکزي کاوش و حفاري در اين منطقه را سخت و ناممکن کرده است.
کشف 60000 ساختمان باستاني مايا با نقشه‌برداري ليزري
اما اکنون گروهي از دانشمندان دور هم جمع شده و با استفاده از تکنولوژي پيشرفته توانسته‎اند بيش از ۶۰ هزار سازه مايا را کشف کنند که قبلا شناخته نشده بود. اين کشف بي نظير همه تصورات قبلي باستان شناسان درباره اين فرهنگ باستاني را تغيير مي‌دهد.
کشف 60000 ساختمان باستاني مايا با نقشه‌برداري ليزري
با استفاده از تکنولوژي ليزر، حدود ۲۰۰۰ کيلومتر مربع از جنگل گواتمالان با هواپيما بررسي شد. اين تکنولوژي به محققان اجازه مي‌دهد زير تاج انبوه درختان را که شهرهاي مايايي قرار دارند را ببينند. شهرهايي که بسيار گسترده‌تر از سکونتگاه‌هاي ايزوله‌اي هستند که قبلا فکر مي‌کرديم ماياها در آن سکونت دارند.
کشف 60000 ساختمان باستاني مايا با نقشه‌برداري ليزري
اين شهرهاي گسترده مي‌توانستند بيش از ۲۰ ميليون نفر را در خود جاي دهند در حالي که قبلا تصور مي‌شد يک تا دو ميليون نفر جمعيت باشند. اين کشف مايا‌ها را نه تنها از نظر جمعيت بلکه از نظر پيچيدگي، در رده تمدن‌هاي مصر يا چين باستان قرار مي‌دهد. اکنون ۲۰ هزار کيلومتر مربع ديگر وجود دارد که بايد کشف شود و احتمالا صد‌ها شهر مايايي ديگر کشف خواهد شد که نمي‌دانستيم وجود دارند.
کشف 60000 ساختمان باستاني مايا با نقشه‌برداري ليزري
داده‌ها نه تنها نشان مي‌دهد که مايا‌ها در شهرهاي متصل به هم زندگي مي‌کردند، بلکه بزرگراه‌هاي مرتفع، استحکامات و مزارع وسيعي هم مي‌ساختند. در واقع به نظر مي‌رسد آن‌ها طوري مديريت مي‌کردند که بتوانند در مقياس صنعتي غذا توليد کنند. اما دانشمندان تازه اول راه هستند و هنوز مناطق و داده‌هاي زيادي براي تحقيق و بررسي وجود دارد.
کشف 60000 ساختمان باستاني مايا با نقشه‌برداري ليزري
کشف 60000 ساختمان باستاني مايا با نقشه‌برداري ليزري
کشف 60000 ساختمان باستاني مايا با نقشه‌برداري ليزري


کشف ۶۰۰۰۰ ساختمان باستانی مایا با نقشه‌برداری لیزری


برترین‌ها: تمدن باستانی مایا قرن هاست که یک راز باقی مانده، چون جنگل‌های انبوه آمریکای مرکزی کاوش و حفاری در این منطقه را سخت و ناممکن کرده است.

 

کشف ۶۰۰۰۰ ساختمان باستانی مایا با نقشه‌برداری لیزری 

اما اکنون گروهی از دانشمندان دور هم جمع شده و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته توانسته‎اند بیش از ۶۰ هزار سازه مایا را کشف کنند که قبلا شناخته نشده بود. این کشف بی نظیر همه تصورات قبلی باستان شناسان درباره این فرهنگ باستانی را تغییر می‌دهد.

 

 کشف ۶۰۰۰۰ ساختمان باستانی مایا با نقشه‌برداری لیزری

 

با استفاده از تکنولوژی لیزر، حدود ۲۰۰۰ کیلومتر مربع از جنگل گواتمالان با هواپیما بررسی شد. این تکنولوژی به محققان اجازه می‌دهد زیر تاج انبوه درختان را که شهرهای مایایی قرار دارند را ببینند. شهرهایی که بسیار گسترده‌تر از سکونتگاه‌های ایزوله‌ای هستند که قبلا فکر می‌کردیم مایاها در آن سکونت دارند.

 

کشف ۶۰۰۰۰ ساختمان باستانی مایا با نقشه‌برداری لیزری 
این شهرهای گسترده می‌توانستند بیش از ۲۰ میلیون نفر را در خود جای دهند در حالی که قبلا تصور می‌شد یک تا دو میلیون نفر جمعیت باشند. این کشف مایا‌ها را نه تنها از نظر جمعیت بلکه از نظر پیچیدگی، در رده تمدن‌های مصر یا چین باستان قرار می‌دهد. اکنون ۲۰ هزار کیلومتر مربع دیگر وجود دارد که باید کشف شود و احتمالا صد‌ها شهر مایایی دیگر کشف خواهد شد که نمی‌دانستیم وجود دارند.
کشف ۶۰۰۰۰ ساختمان باستانی مایا با نقشه‌برداری لیزری 

داده‌ها نه تنها نشان می‌دهد که مایا‌ها در شهرهای متصل به هم زندگی می‌کردند، بلکه بزرگراه‌های مرتفع، استحکامات و مزارع وسیعی هم می‌ساختند. در واقع به نظر می‌رسد آن‌ها طوری مدیریت می‌کردند که بتوانند در مقیاس صنعتی غذا تولید کنند. اما دانشمندان تازه اول راه هستند و هنوز مناطق و داده‌های زیادی برای تحقیق و بررسی وجود دارد.

 

کشف ۶۰۰۰۰ ساختمان باستانی مایا با نقشه‌برداری لیزری 

 

 کشف ۶۰۰۰۰ ساختمان باستانی مایا با نقشه‌برداری لیزری

 

کشف ۶۰۰۰۰ ساختمان باستانی مایا با نقشه‌برداری لیزری