Tag Archives: و

فیلم کوتاه و تاثیرگذار درباره کمک به هم نوع
کمک کردن به هم نوع به نیازمند، یکی از کار‌هایی است که قلب ما را خشنود می‌کند، فیلم کوتاه زیر بار دیگر زیبایی‌های درونی انسان را به ما نشان می‌دهد، داستان مردی که به پسر فقیری کمک می‌کند تا برای مادر مریضش دارو تهیه کند، همان پسر ۳۰ سال بعد ناجی مرد می‌شود.


خبرگزاری آريا – متن عاشقانه احساسي و بسيار زيبا


متن عاشقانه احساسي و بسيار زيبا

خبرگزاري آريا –
متن عاشقانه بسيار زيبا, متن بلند عاشقانه
متن عاشقانه بلند
وقتي تو باشي ؛ زندگي برايم زيباست ؛ عاشقي برايم با معناست !
وقتي تو باشي ؛ قلبم بي آرزوست ، اي تنها آرزوي من در لحظه هاي تنهايي !
وقتي تو عزيز دلم باشي ؛ همدمم باشي ؛ سر پناهم باشي ؛ طلوع آفتاب برايم آغاز يک روز پر خاطره ديگر با تو است !
تو هستي ، براي من هستي ، تا آخرش همه هستي ام هستي !!!
حالا من هستم و يک عشق پاک در قلبم !
وقتي تو باشي ؛ عشق در وجودم هميشه زنده است ، ميتپد قلبم تنها براي تو و مي گذرد لحظه ها به ياد تو و مي ماند براي هميشه يک عشق جاودانه در قلب هايمان !
وقتي تو گل من باشي ؛ باغچه خشک قلبم بهاري مي شود ، اين دل از عطر و بوي تو پر از محبت و صفا مي شود !
وقتي تو عشق من باشي ؛ اين چشمها براي ديدن تو بي قرار و بي تاب مي شود ، حضور تو در کنارم تنها آرزو مي شود !
وقتي تو همدمم باشي ؛ ديگر تنهايي با من بيگانه مي شود ، غم و غصه هاي دنيا در قلبم فراري مي شوند !
تو باشي ؛ عزيز دلم باشي ؛ عشقم باشي ؛ دنيا برايمان بهشت هميشگي مي شود !
وقتي تو باشي ؛ وقتي تو همه زندگيم باشي ، اين دل فداي قلب مهربانت مي شود ، چشمهايم هميشه منتظر ديدن چهره ماهت مي شود !
وقتي تو باشي ؛ من نيز هستم ، زيرا تو درون قلبم هستي !
پس با من باش اي عشق جاودانه ام ؛ بيا تا با هم بخوانيم ترانه عاشقانه ام را که براي تو سروده ام !
اي تو که بي تو بودن برايم خواب هميشگي است !
متن عاشقانه بسيار زيبا, متن بلند عاشقانه
متن بلند عاشقانه
روزهاي زندگي ام گرم ميگذرد با تو ،به گرماي لحظه هايي که تو در آغوشمي
با تو گرم هستم و نميسوزد عشقمان، اي خورشيد خاموش نشدني
همچو يک رود که آرام ميگذرد، عشق ما نيز آرام ميگذرد
و تويي سرچشمه زلال اين دل ساعت عشق مان تمام لحظه هاي زندگيست ،
ثانيه هايي که پر از عطر و بوي عاشقيست
اي جان من ،
مهرباني و محبتهايت،
وفاداري و عشق اين روزهايت،
اميدي است براي خوشبختي فردايت
ميدانم هميشه همينگونه که هستي خواهي ماند،
مثل يک گل به پاکي چشمهايت،
به وسعت دنياي بي همتايت
هواي تو را ميخواهم در اين حال دلتنگي،
امواجي از ياد تو را ميخواهم
در درياي خاطره هاي به يادماندني
همنفسمي،
اي که با تو يک نفس عاشقم
همزبانمي،
اي که با تو يک صدا برايت احساسات عاشقانه ام را ميگويم
حرفي نمانده جز سکوت بين من و چشمانت،
که در اين سکوت ميتوان يک دنيا عشق را خواند
چه با شوق ميخوانم چشمانت را
و چه عاشقانه گرفته ايم دستهاي هم را
گفتي دستهايم گرم است،
گفتم عزيزم اين چشمهاي تو است که مرا به آتش کشيده است
همه ي دنيا فرياد عشق ما را شنيده است،
هنوز هم نگاهم به نگاهت دوخته است،
چقدر قلبت زيباست…
چه بي انتهاست قصر عشق تو و من
چه خوشبختم از اينکه اينجا هستم ،
در کنار تو ، تويي که برايم از همه چيز بالاتري
و از همه کس عزيزتر
متن عاشقانه بسيار زيبا, متن بلند عاشقانه
متن عاشقانه بسيار زيبا
حضور تو قلبم در ميان گرماي حضورت پر از حرارت مي شود
و نفسم در آتشکده ي احساست به شماره مي افتد
حرف هاي پر از مهرت هديه ايست پر از ارامش
تا مرا تواني دهد در ميان اين همه شور
تا با تو بودن را تاب آورم
شروع شورش شور و شاديم دوستت دارم
لحظه ها در ميان شور حضورت
بي درنگ از پي هم مي گذرند
و خط پايان
نزديک و نزديک تر ميشود
فرصت ها اندکند و مهر تو بسيار
در چنين ظرف اندکي سيراب نمي شود عطش تشنگيم
و سخت است
از درياي تو نوشيدن و بي تاب نگشتن
و چشم فرو بستن از اين همه آرامش
اما تقدير مان چنين مقدر است و لحظه ي وداع آمده
تنها اميد وصل توست که مرا تسکين مي دهد
با خيالم لطافت واژه واژه هايت را لمس کردم
و ميان مهر نگاهت شناور گشتم
نواي خوش و عطر آلود کلامت
دليل شکفتن و اوج گرفتن پروازم شد،
به سوي آسماني ترين لحظه هاي خوشبختي
حضورت در کنارم نهايت آرزويم
و بهانه ي برپايي شوري وصف ناشدني
وقتي من و تو خوشبختي ما بودن را فرياد مي زنيم
متن عاشقانه بسيار زيبا, متن بلند عاشقانه
متن عاشقانه ي جديد
کوچه ي دلم را براي عبور نگاهت آب و جارو کرده ام
ديگران با عبور لحظه ها مي آيند و مي روند
و اين چشمان توست که عبورش جاودانه است
در ميهماني لحظه هاي با تو
دستانت خالي بود
اما نگاهت پر از شوق
و قلبت پر از احساس
از تو هيچ نمي خوام
جز نيم نگاهي پر از شوق و احساس
تو گفتي خداحافظ من شنيدم به اميد ديدار
تو دل کندي از من و من دل بستم به تو
تو از کنارم رفتي اما خاطرت در قلبم حک شد
چه قصه ي عجيبي است قصه ي عشق
افسوس که زندگي فقط انديشه هاي زيبا نيست
متن عاشقانه بسيار زيبا, متن بلند عاشقانه
متن عاشقانه احساسي و بسيار زيبا
کمي بمان!
کمي به من نگاه کن!
نگاهت تنها دليل آرامشم است!
در چشمانم نگاه کن
در اين چشمان اشک آلود
که هميشه درپي رفتن تو
چشم انتظار به آمدنت بود
حال که دوباره آمدي ؛
چرا اين چنين مرا از خود مي راني ؟
چرا چشمانت را از من نگاه مي داري؟
ديگر تاب و توان سکوت ندارم
حس فرياد در من به اوج رسيده است
فرياد دوستت دارمِ صدايم را گوش کن
درحالي که حرفي نمي زنم
به چشمانم نگاه کن
حرفهايم را از نگاهم بخوان
آيا چيزي هست که در آن ببيني؟
آيا پاسخ دردهايم را در آن مي يابي؟
آري اين نهايت حرفهاي من است
که در چشمانم جمع شده است
اين کلماتي است که زبانم ياراي ادا کردن آن را نداشت و ندارد
اين سيل اشک هاي من نيست
که از چشمانم روان شده است،
اين تمام حرف هاي من است
که روزي به تو گفته بودم چه شد ؟
مگر حرف هايم چه بود ؟
چرا دوباره چشمانت را از من گرفتي؟
مگر نگاهم تلخي رفتنت را با مرگ آرزوهام به تصوير نکشيد؟
مگر اين نگاه خسته؛خسته از فريادهاي بي فرجام ؛
از روز هاي بي تو بودن
و از بي دليل بودن رفتنت
و از نامهربانيت سخن نگفت؟
مگر تصوير زيباي صورت خودت را
در آخرين باري که در چشمانم نگاه کردي
و در آن به يادگار مانده است را نديدي؟
چه بود که صورتت از شرم گلگون شد؟
چه بود که اشک از چشمانت جاري؟
شايد اکنون صدايم را در عين خاموشي زبانم مي شنوي
شايد…
کمي بمان!
کمي به من نگاه کن!
نگاهت تنها دليل آرامشم است!
مرا با نگاهت مهمان کن
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – کاريکاتورهاي مفهومي و جالب (۷۲)


کاريکاتورهاي مفهومي و جالب (72)

خبرگزاري آريا –
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور عوضش هنوز زنده‌ايم!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور کارتن خوابي کارگر ايراني
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور بررسي تعويض اجباري وزراي کارت زرد گرفته!/ کاريکاتور
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور نتانياهو؛پيوند ترس‌،توهم‌و سياست‌دروغ
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور “کارِ FATF” يکسره شد
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور وعده‌هاي سرکاري !!!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور برق مجاني…!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور اهداي قبر به فقرا در بهشت‌ زهرا
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور گرما ايران را در برمي گيرد!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور آفت اقتصاد ملي!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور حمله کالاهاي پرمصرف به سرمايه‌‌هاي مردم!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتورنفت در برابر…
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور اينم مديريت ورزش در ايران در يک تصوير!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور ليورپول سوتي خود را اصلاح کرد!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور اينم شاهکار جديد تلويزيون!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور نترس آمپول خارجي زدم!
 کاريکاتور ورزشي, کاريکاتور روز
کاريکاتور مسئولاني که براي معيشت مردم تصميم مي‌گيرند،؛ يک هفته با حقوق آنها زندگي کنند
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهروایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی


وبسایت فرادید: عکاسی به نام “سیمون بری” در آخرین پروژه خود به کاوش تجربیات عشق و از دست دادنش می‌پردازد. بری از شرکت‌کنندگان خواست تصاویری از خود و عشق ازدست‌رفته‌شان را بیابند و سپس به مکانی که عکس در آن گرفته شد بروند.

نیکولا

روایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی

تصویری از من و خانواده‌ام در “بیکن فل”، لانکاشیر که نزدیک به جایی بود که آن زمان در آن زندگی می‌کردیم؛ حدود سال ۱۹۷۸٫ این یکی از معدود عکس‌هایی است که هر چهار نفر در آن هستیم، زیرا معمولاً یکی از والدینم عکس می‌گرفت.

روایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی

دخترم نمی‌دانست چه اتفاقی برای برادرم افتاد و باید می‌گفتم که دایی‌اش مرده است. او بلافاصله گفت: “مامان، تو تنها کسی بودی که در خانه‌تان زنده ماندی.” او خیلی خوب شرایطم را درک کرد و بدون تعارف حقیقت را بیان کرد، کاری که فقط از کودکان برمی‌آید.

به یاد دارم زمانی که مادرم از دنیا رفت، مدام به این فکر می‌کردم که دیگر هرگز او را نمی‌بینم؛ نه‌تنها او را نمی‌بینم، بلکه هرگز او را نمی‌بینم. واقعاً سخت بود.

زندگی‌ام دیگر هرگز مثل قبل نشد. در این عکس من یک دختر و یک خواهر بودم، اما دیگر نیستم.

روایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی

گاهی اوقات دوستانم می‌گفتند: “چرا، هنوز هم دخترِ مادرت هستی. هنوز هم خواهر جف هستی.” اگر حقیقت چیز دیگری است. من دختر مادر و پدرم هستم. اما هیچ‌کس در این دنیا من را دخترش نمی‌داند. کسی مرا خواهر صدا نمی‌کند.

پس هویتت برای همیشه تغییر می‌کند. می‌توانم بگویم که یک برادر داشتم و می‌دانم خواهر بودن چه حسی دارد و می‌دانم پدر داشتن چگونه است- اما دیگر نه دخترم و نه خواهر و این حقیقت بسیار دردناک است.

وقتی کسی می‌میرد، آن‌قدر تکان‌دهنده است که حس می‌کنی باید بسیار پر سروصدا باشد، مثل صدای طبل یا شیپور و یا فریاد. اما همه‌چیز غرق سکوت می‌شود، زیرا آن فرد رفته و دیگر صدایش را نمی‌شنوی.

روایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی

پس از مراسم خاک‌سپاری، در سکوت رها می‌شوید. گاهی اوقات حس می‌کنید اشتباه شده، زیرا احساساتتان به‌هیچ‌وجه آرام نیستند. فکر نمی‌کنم تجربه چنین دردهایی سبب شده باشند که از زیبایی این دنیا قدردانی کنم. به نظر می‌رسد وقتی چنین درد عمیقی را تجربه می‌کنید، درک عمیق‌تری از جهان اطراف پیدا می‌کنید. من هم به شکل متفاوتی به جهان نگاه می‌کنم.


جیمز

روایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی

عکس اصلی (سمت چپ) در شهر هیلزبوروگ و در باشگاه فوتبال “وندزدی شفیلد” گرفته شده است. این عکس در روز بازی لیگ برتر گرفته شد و فصلی بود که با شکست تیم “شفیلد یونایتد” به قهرمانی رسیدیم.

از دوازده سالگی این بازی‌ها را با پدرم دنبال می‌کردیم. نزدیک به بیست سال اکثر شنبه‌ها با پدرم به دیدن بازی می‌رفتیم و در همان صندلی‌های همیشگی می‌نشستیم. دو صندلی شماره ۹۷ و ۹۸ در ردیف R صندلی‌های ما بودند.

روایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی

سپس با افرادی که دوروبرمان بودیم صحبت می‌کردیم. پدرم روال خاصی داشت: او در روزهای مسابقه به حمام می‌رفت و شلوارک با تصویر باشگاه وندزدی شفیلد را می‌پوشید. او همیشه کلاهش را با خودش می‌آورد و وقتی اوضاع تیم خوب نبود می‌گفت: “درسته، وقتشه کلاه را در بیاریم.”

بیماری‌اش در اواخر ماه اکتبر تشخیص داده شد و تا آخر آن فصل بدتر شد، اما در آخرین بازی حضور داشت. خیلی بیمار بود. وندزدی شفیلد در صدر باقی‌مانده بود اما او یک جورایی پایین کشیده شده بود. نگاهی به دور و برش انداخت و شروع کرد به گریه؛ احتمالاً داشت فکر می‌کرد که این آخرین مسابقه‌ای که در آن حضور داره.

روایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی

همه سنگینی این غم را حس می‌کردند. پدرم واقعاً ناراحت بود و وقتی دوستانمان متوجه شدند، همه شروع به گریه کردند. لحظه بسیار تلخی بود.

روایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی


مایکی

عینکش یکی از اولین چیزهایی بود که عاشقش شدم، چون از عینک‌هایی که آدم رو شبیه درسخوان‌ها می‌کرد خوشم می اومد و وقتی عکس پروفایلش رو توی سایت “Guardian Soulmates” دیدم با خودم گفتم: “از این پسره خوشم میاد، شبیه جارویس کوکره.”

این عکس در ماه مه در کنار سد دریایی شهر پنزانس گرفته شد. ما اینترنتی با هم آشنا شده بودیم و بعد از حدود شش ماه به آلمان نقل مکان کردم.

روایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی

یک شب کاملاً عادی بود. او سر کار بود و من آن زمان کار نمی‌کردم. پس همیشه نزدیک ساعت ۵ منتظر بودم تا به خانه برگردد. هنوز رابطه برایمان نو و هیجان‌انگیز بود. طبق روال هر روز برای قدم زدن از خانه خارج شدیم.

او خیلی بامزه بود و من معتقدم همین حس شوخ‌طبعی باعث شد خیلی زود به هم نزدیک شویم. پس از مرگ پاول، دوباره به پنزانس برگشتم تا از او و خاطراتی که با هم داشتیم حرف بزنم.

روایت هایی زیبا از عشق، مرگ و زندگی

وقتی عکاس از من خواست با چشم‌های بسته عکس بگیرم، انگار پشت پلک‌هایم فیلمی در حال نمایش بود، فیلمی از تمام لحظاتی که با هم بودیم.

با خودم فکر می‌کنم که دیگر افراد چگونه با این غم کنار می‌آیند؟ زندگی به دو قسمت مجزای قبل و بعد تبدیل می‌شود و لحظاتی هست که با خود فکر می‌کنی: “آیا این همان‌جایی است که دنیا باید متوقف شود؟” اما زندگی ادامه دارد. این نقطه‌ای است که در آن دنیای شما تغییر می‌کند، اما دنیای خارج به چرخش خود ادامه می‌دهد. غم از دست دادن یک عزیز تغییر بزرگی در آدم ایجاد می‌کند: دیگر اهمیت زیادی به دیگران نمی‌دهی.

این فرآیند بسیار خودخواهانه است، چون دائم به چیزهایی که خودت می‌خواهی گوش می‌کنی. یک هفته می‌گذرد و می‌توانی بگویی که تقریباً خالت خوب است، اما روز ناگهان همه‌چیز دوباره روی سرت خراب می‌شود. سخت است بفهمی که با این غم کجا باید بروی و چه باید بکنی.

با این احساسات کجا می‌روید؟ آن‌ها را کجا می‌گذارید؟ خودتان را خالی می‌کنید؟ یا با آن‌ها مبارزه می‌کنید؟ آیا سعی می‌کنید آن‌ها را توضیح دهید و نگاهی منطقی داشته باشید؟ گاهی اوقات دلتان می‌خواهد تسلیمشان شوید و یک هفته در رختخواب بمانید.


خبرگزاری آريا – عکس هاي جالب و ديدني روز شنبه ۳۰ تير


عکس هاي جالب و ديدني روز شنبه 30 تير

خبرگزاري آريا –
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,سنجاب سنجاب در حال اسکي روي آب – مينياپوليس ايالت مينه‌سوتا آمريکا
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,کميک جشنواره “کميک” در شهر “سان‌ديه‌گو” ايالت کاليفرنيا آمريکا
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, بدون شرح
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,هندوانه خوري هندوانه خوري در گرماي تابستان در باغ وحش چانگژو چين/ رويترز
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, هنرهاي نمايشي هنرهاي نمايشي اقليت قومي” ميائو” در چريان در جريان يک جشنواره آييني
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,اعتصاب اعتصاب کارکنان شرکت هيونداي کره جنوبي براي افزايش دستمزدها/ شهر اولسان/ خبرگزاري يونهاپ
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب ,عاج‌ نمايش عمومي عاج‌هاي ۹ کرگدن مُرده در نايروبي کنيا/ آسوشيتدپرس
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, رژه ارتش رژه ارتش به مناسبت روز استقلال کلمبيا در شهر بوگوتا
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, فواره بازي در فواره پارکي در واشنگتن / خبرگزاري فرانسه
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, رييس جمهوري چين در حاشيه سفر رسمي رييس جمهوري چين به امارات متحده عربي/ ابوظبي / خبرگزاري فرانسه
گردآوري: بخش سرگرمي بيتوته


اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید


برترین‌ها: ما خیلی خوش شانسیم که در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که از لحاظ تکنولوژی پیشرفته است و گجت‌ها زندگی را برایمان آسان‌تر کرده اند. چیز‌های زیادی هر روز اختراع می‌شود، اما فقط برخی از آن‌ها واقعا خوب و کاربردی هستند. در این مطلب اختراعات جالبی می‌بنید که دوست دارید همین امروز بخرید.

لاک نگه دار

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

میزی که تختخواب می‌شود

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

کاسه سالاد همراه با جای سس

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

اختراع ساده‌ای که باعث می‌شود سگتان به دوربین نگاه کند

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

قیچی با راهنمای لیزری

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

وسیله‌ای برای فشار دادن خمیردندان

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

وسیله‌ای برای بیرون کشیدن ساقه توت فرنگی

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

دیگر نیازی به جیب ندارید

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

عینک پاک کن

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

وسیله‌ای برای انتقال شارژ از یک گوشی به گوشی دیگر

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

دیگر مجبور نیستید لامپ دستشویی را روشن کنید

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

وسیله‌ای برای خوردن نوتلا

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

خاک اندازی که جارو را تمیز می‌کند

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

ماشین لباسشویی که لباس‌ها را می‌شوید، اتو می‌کشد و تا می‌کند

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

ساعت زنگدار که بوی قهوه می‌دهد

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

ایده‌ای برای خشک نگه داشتن کفش‌ها

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید

گلدان‌هایی که خودشان آب می‌خورند

 

اختراعات ساده و جذابی که نمی‌دانستید نیاز دارید


۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند


وبسایت روزیاتو – گلریز برهمند: وقتی صحبت از سفر به کشور هند می شود، شرایط غیر بهداشتی، آلودگی و فقر اولین چیزهایی است که به ذهن بسیاری از مردم می رسد. اما این سرزمین دانشی عظیم، تاریخی شگفت انگیز، شهرهایی باستانی، ادویه هایی منحصر به فرد و طبیعتی زیبا دارد. کشور هند چیزهای زیادی به دنیا ارائه کرده است، از تمدن های عظیم گرفته تا شطرنج و بدمینتون و روش درمانی آیورودا. سرزمین هند حتی باتجربه ترین گردشگرها را هم به حیرت وا می دارد.

در اینجا به حقایقی جالب و خواندنی درباره ی سرزمین شگفت انگیز هند می پردازیم.

۱- مردمان شگفت انگیز

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

هند سرزمینی چند ملیتی است که در آن ۴۰۰ گروه قومی در کنار یکدیگر زندگی می کنند. جمعیت جوانان این کشور بسیار زیاد است به گونه ای که نیمی از جمعیت آن را مردان و زنان زیر ۲۵ سال تشکیل می دهند و دو سوم مردم هند زیر ۳۵ سال هستند. طبق قانون اساسی این کشور ۲۱ زبان رسمی و ۱۶۰۰ گویش در هند وجود دارد.

زنان هندی ساری به تن می کنند درحالی مردان تیشرت و شلوار جین می پوشند. هندی های سالخورده لباسی به نام لونگی به تن می کنند که تکه پارچه ای است که به دور بدن پیچیده می شود. مردم محلی بسیار مهربان، بی آلایش و سخاوتمند هستند و علاقه ی زیادی به گردشگران دارند.


۲- گیاهان و جانوران منحصر به فرد

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

در کشور هند فیل ها حیوانات بسیار گران قیمتی هستند که تنها افراد ثروتمند استطاعت خرید آن ها را دارند. اما شترها حیوانات مقرون به صرفه ای هستند.

مردم هند احترام ویژه ای برای گاوها قائل هستند. در شهرهای بزرگی مثل دهلی این حیوانات می توانند به راحتی گردش کنند. در بیشتر استان های هند کشتن گاو مجازات قانونی دارد. برای مثال، در استان هاریانا، هر کسی که گاوی را بکشد به ۱۰ سال زندان محکوم می شود. تنها مسلمان ها، مسیحی ها و دیگر افراد می توانند گوشت گاو بخورند.

گیاهان و جانوران نادری در کشور هند وجود دارد. یک سوم گیاهان این سرزمین کاملا منحصر به فرد هستند و مشابه آن ها را در هیچ جای دیگر دنیا پیدا نخواهید کرد.


۳- حمل و نقل

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

وقتی در خیابان های هند رانندگی می کیند باید بسیار احتیاط کنید چون رانندگان هندی از قانون تبعیت نمی کنند. اگر می خواهید دیگران به شما توجه کنند باید بوق بزنید! بوق زدن به شما حق هرگونه تغییر جهتی را می دهد، بنابراین از دیدن حرکت ناگهانی دیگر راننده ها بعد از بوق زدن متجب نشوید.

میزان راحتی افراد در وسایل نقلیه ی عمومی رابطه ی مستقیمی با هزینه ی آن دارد. برای مثال، فقیرترین اقشار جامعه از قطارهای درجه دو استفاده می کنند که در آن مسافران نه تنها روی صندلی ها بلکه روی سقف و قفسه های بخش بارها هم می نشینند. اگر پول بیشتری پرداخت کنید می توانید کوپه ای مجهز به دستگاه تهویه داشته باشید.

اما در هند قطار لوکسی به نام قطار سریع السیر مهاراجه وجود دارد که ۵ واگن ۵ ستاره دارد و بهترین قطار در کل آسیا محسوب می شود.


۴- جاذبه های گردشگری شهرها

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

بمبئی به طور همزمان فقیرترین و ثروتمندترین شهر هند محسوب می شود و در آن می توانید محله های فقیر نشین را در کنار آسمان خراش های آن ببینید. بزرگ ترین ساعت آفتابی دنیا در شهر جیپور هند واقع شده است.

اگر روزی به هند رفتید تماشای معبدهای مشهور این کشور را فراموش نکنید. به علاوه بیش از ۳۰۰ هزار مسجد در هند وجود دارد.

یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری هند تاج محل است که ساخت آن ۳۰ سال زمان برد و توسط ۲۰ هزار کارگر انجام شد.


۵- غذاهای محلی

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

مردم هند غذاهای بسیار تندی می خورند. حتی اگر از آن ها بخواهید که ادویه ی زیادی در غذایتان نریزند، باز هم در غذا مقدار زیادی زیره ی سبز، انقوزه و گرم مصالح پیدا می کنید.

اغلب هندی ها گیاهخوار هستند بنابراین مکان های زیادی وجود دارد که می توانید از آن ها سبزی بخرید. در هند، انواع و اقسام موزها را می توانید پیدا کنید: کلفت، باریک، کوچک، بزرگ، زرد و سبز. به علاوه هر ساله یک جشنواره با موضوع انبه در شهر دهلی نو برگزار می شود.

ظروف غذاخوری بسیار جالبی در هند وجود دارد. در مناطق شمالی، کاسه هایی وجود دارد که از خاکس رس و برگ ساخته می شود. هندی ها به این دلیل از این ظروف استفاده می کنند که نه تنها سازگار با محیط زیست بلکه ارزان قیمت تر از ظروف پلاستیکی و کاغذی هستند. در مناطق جنوبی از برگ های موز به عنوان بشقاب استفاده می شود.


۶- نوشیدنی ها

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

در همه ی نقاط هند می توانید آب بسته بندی شده بخرید. فروش مشروبات الکلی غیر قانونی نیست اما امر ناپسندی شمرده می شود. البته در برخی استان های هند فروش مشروبات الکلی ممنوع است و تنها در برخی هتل ها و رستوران ها به فروش می رسد.

در زمان سفر به هند حتما چای ماسالا را امتحان کنید که نوعی نوشیدنی با مزه ای ملایم است.


۷- علم پزشکی

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

سرزمین هند مهد طب سنتی آیورودا است. آیورودا تنها یک روش درمانی نیست بلکه یک فلسفه هم هست. بسیاری از گردشگران وقتی روش های معمول درمانی به آن ها کمکی نمی کند برای استفاده از طب سنتی آیورودا به هند می آیند.

در این روش از روغن های درمانی، گیاهان، عصاره ها، ماساژ و قرص های گیاهی استفاده می شود. حتی اگر از وضعیت از سلامت برخوردار هستید، بد نیست که این شیوه های پیشگیرانه را امتحان کنید. با نگاهی به پوست و موهای زنان هندی می توان متوجه شد که چرا طب سنتی آیورودا از محبوبیت زیادی برخوردار است.


۸- رقص

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

در رقص هندی ها هر حرکتی معنایی نمادین دارد و بیانگر هر چیزی می تواند باشد: انسان ها، حیوانات، گیاهان، طبیعت و احساسات. به علاوه، ترتیب حرکات هم از اهمیت برخوردار است. قدیمی ترین رقص هندی به نام بهارتناتیام بیشتر از ۵ هزار سال قدمت دارد. کاتاکالی نوعی رقص مردانه است که لباس و آرایش ویژه و مفصلی دارد، به گونه ای که رقصنده های آن چهره ای شبیه به ماسک های نقاشی شده و کلاه های بزرگی به سر دارند.


۹- سرزمین جزیره ها و کشتی های غرق شده

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

در نزدیکی ساحل گوآ ۸ جزیره وجود دارد که غواصانی از سراسر دنیا به آن ها سفر می کنند. در طول تاریخ دور و دراز هند، کشتی های بسیار زیادی در اب های این سرزمین غرق شده اند. صدها کشتی عربی و پرتغالی در اعماق اقیانوس هند به گل نشسته است. هنوز درباره ی برخی از این کشتی های غرق شده به درستی تحقیق نشده است.

اگر هم تنها می خواهید روی ساحل دراز بکشید و از دریا لذت ببرید کشور هند گزینه ی خوبی برای شما است. اقیانوس هند به اندازه ی سواحل مشهور نیا زیبا است. دمای آب در تمام طول سال حدود ۲۷ درجه ی سانتیگراد است. برخورداری از سواحل شنی زیبا، آب های تمیز و یک اتمسفر دلپذیر، هند را به یکی از انتخاب های بسیاری از زوج های تازه ازدواج کرده ی سراسر دنیا تبدیل کرده است.


۱۰- بقایای تمدن های باستانی

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

اگر از شیفتگان تاریخ هستید حتما باید به هند سفر کنید.

در شهر هامپی می توانید از بقایای شهرهای باستانی، قصرها، معابد و بناهای دیگری با سبک های معماری مختلف بازدید کنید. تقریبا تمام تاریخ بشریت در اینجا به نمایش در آمده است. این یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های بشر در هند و تمام دنیا است به همین دلیل همیشه گردشگران زیادی از آن بازدید می کنند.


۱۱- فرهنگ مردم

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

هندی ها صبح ها زود از خواب بیدار می شوند، یعنی حدود ۵ تا ۶ صبح. به دلیل گرمای زیاد هوا، کار کردن در طول روز بسیار سخت است.

مردم شمال هند، حتی ثروتمند ترین خانواده ها روی زمین غذا می خورند. جالب آنکه آن ها میز و صندلی دارند، اما عادت دارند وسایل شان را روی آن ها بگذارند.

در هند حتی کسانی که پول زیادی ندارند عروسی های بزرگ و پرخرجی برگزار می کنند. تازه عروس و دامادها نه تنها دوستان و اقوام بلکه کسانی که آشنایی اندکی با آن ها دارند را هم به عروسی خود دعوت می کنند، حتی گردشگرها را. عروسی های هندی ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر مهمان دارند.


۱۲- وضعیت بهداشت

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

در هند هیچ سیستم مرکزی ای برای تأمین اب داغ وجود ندارد. هتل های ۳ ستاره از دیگ های بخار استفاده می کنند و در مکان های ارزان قیمت آب داغ به صورت دستی در حمام استفاده می شود. ممکن است دستمال توالت را تنها در مهمانخانه ها و هتل ها پیدا کنید. چون در دستشویی ها نوعی دوش وجود دارد که از آن برای تمیز کردن خود استفاده می کنند.

برخلاف تصور رایج که هند کشور بسیار کثیفی است، خانه های هندی ها همیشه بسیار تمیز است، اگرچه ممکن است خیابان ها کثیف باشند. در هند سیستم فاضلاب وجود ندارد. البته این مشکلات در نقاط پرگردشگر وجود ندارد و چنین مسائلی را در محله های فقیر نشین خواهید دید.

فراموش نکنید که نقاط مختلف هند شرایط متفاوت و ویژه ی خود را دارند و ممکن است در شهرهای کوچک چیزهایی ببینید که در شهرهای بزرگ به شکل دیگری باشد.


۱۳- سینما

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

هندی ها مردم بسیار بااستعدادی هستند و هر ساله نزدیک به ۱۶۰۰ فیلم در این کشور ساخته می شود. کشور هند بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا فیلم تولید می کند و فیلم های هندی در بیش از ۹۰ کشور دنیا به نمایش در می آیند.


۱۴- دیگر مزایا

۱۴ حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور هند

اینترنت تلفن همراه در هند بسیار ارزان است بنابراین می توانید هر قدر که مایل هستید عکس بگیرید و آن ها را از طریق اینترنت فوراً با دوستان تان به اشتراک بگذارید.

هند یکی از ارزان ترین کشورهای دنیا درخصوص غذا است. برای مثال یک وعده مرغ یا ماهی برای ناهار حدود ۱ دلار و یک فنجان چای تنها ۰/۲۰ دلار قیمت دارد.

به علاوه از نظر زبان هم دچار مشکل نخواهید شد چون در هند بسیاری از مردم با زبان انگلیسی آشنایی دارند.


خبرگزاری آريا – عکس هاي جالب و ديدني روزپنجشنبه ۲۸ تير


عکس هاي جالب و ديدني روزپنجشنبه 28 تير

خبرگزاري آريا –
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, پرواز استقبال از نخستين پرواز بين دو کشور اتيوپي و اريتره پس از ۲۰ سال قطع روابط
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, هندوانه يک مرد در حال نصف کردن هندوانه ها روي بدن خود با شمشير براي ثبت در کتاب گينس
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, هندوانه يک مرد در حال نصف کردن هندوانه ها روي بدن خود با شمشير براي ثبت در کتاب گينس
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,نظامي تمرين نظامي سربازان پليس چين در جيانگ سو
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, تمساح آتش زدن لاشه صدها تمساح سلاخي شده توسط روستاييان اندونزي
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, پاندا يک پانداي قرمز يک ساله در پارک حيات وحش ولز
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب , شمع روشن کردن کودکان آفريقاي جنوبي در مراسم يادبود نلسون ماندلا
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب, برش سيب برش سيب با اره برقي در يک نمايشگاه عجيب و غريب در دنور امريکا
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,کودکان کودکان شرکت کننده در مراسم بزرگداشت نلسون ماندلا در ژوهانسبورگ
عکسهاي جالب,عکسهاي جذاب,باران لحظه افتادن يک فرد در گودال پر شده از باران در ميدان تايمز نيويورک
گردآوري: بخش سرگرمي بيتوته


خبرگزاری آريا – اس ام اس هاي عاشقانه و زيبا (۵۳)


اس ام اس هاي عاشقانه و زيبا (53)

خبرگزاري آريا –
اس ام اس هاي عاشقانه دلتنگي, اس ام اس هاي عاشقانه کوتاه
اس ام اس هاي عاشقانه جدايي
پايه و اساس يک زندگي موفق؛ عشق، جذابيت و سازگاري است. اگر دو طرف به يکديگر افتخار کنند، احترام بگذارند و متعهد باشند؛ زندگي زيبا و آرامي خواهند ساخت…!
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه
هر بار که مي‌خواهم به سمتت بيايم
يادم مي افتد
دلتنگي
هرگز بهانه خوبي
براي تکرار يک اشتباه نيست …
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه دلتنگي
عشق؛
يک فنجان چايِ قند پهلوست!
آخ که اگر به موقع هوس کني چقدر ميچَسبد..!
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه غمگين
‏يه آدمايي جوري حالت رو خوب ميکنن که پيش خودت ميگي کاش واسه يه بارم که شده خودخواه باشي و
نذاري که بره…
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه
نه کسي منتظر است
نه کسي چشم به راه
نه خيال گذر از کوچه ي ما دارد ماه
بين عاشق شدن و مرگ
مگر فرقي هست؟
وقتي از عشق نصيبي نبري غير از آه
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه جديد
يک جرعه ز جام تو تمامست تمام
جز عشق تو در دلم کدامست کدام
در عشق تو خون دل حلالست حلال
آسودگي و عشق حرامست حرام
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه
دلتنگي من
براي تــو تمام شدني نيست؛
من يک وقتهايي دلتنگم،
اڪثر وقتها دلتنگتر
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه جدايي
عشــــق نميتـــــونه
ولــــت کـــــنه
ولــــــــي خــــــــوب
ميتـــــونه
لــــهت کــنـــہ
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه و احساسي
اگه ميدونستي که چقدر تنهام
برام اشک ميريختى . . .
اما اگه ميدونستي که چقدر
اشک ميريزم . . .
هيچوقت تنــــهام نميزاشتي
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه و عارفانه
“مےنويسم براے تو” در
ســــاعت صـــفر عــــاشقــي
براے تو ڪہ بودنت را
نہ چشمانم ميبيند
نہ گوش هايم مےشنود
نہ دستانم لمس مي ڪند
تنها،صادقانه با دلم
احساست مي ڪنم
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه کوتاه
دل تنگــم
اما دلم کـوچڪ نيست
بہ وسعت دنياے محبتت
جا دارد خستہ ام
اما تواڹ دارم
تا تہ دنيا دنبالت بِدَوم و
بگويم دوستت دارم
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه دلتنگي
مي نويسـم هر نفــس
از بوسـه هاي مست تو
حضرت معشوق لبهايت
گــــواراي وجـــود …!!!
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
جديدترين اس ام اس هاي عاشقانه
ديوانہ منم!
بے آنڪہ باشے
بےآنڪہ حست ڪنم
بے آنڪہ ديده باشمـت
هنوز هم،
“دوستت دارم”
بي هيچ بودنے.
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه جديد
بـرايت غصه ها خـوردم
وليکن قصه ها گفتـے
که عشق آسـان بـوَد اول
ولـے افتاد مشکلها
ولـےهرگزنفهميدے کـه بر ديـوار
بنْوشتــم
امانت دادمت قلبــم
دراين دنيــاے بيدلهــا
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه جدايي
“عشـق” وسوسه و هوس نيست
“عشـق”
معرفت و کمال است .
عاشق آن نيست که
هردم طلب يارکند
عاشق آن است که
دل را حرم يار کند
اس ام اس هاي عاشقانه, اس ام اس هاي عاشقانه جديد
اس ام اس هاي عاشقانه دلشکسته
عـشق يعني دستانـم را بگيري
نگاهـم ڪني ۅ بگۄيي مڹ به
بـودنت قانعـم
حتي اگر سهم مڹ
از تــۅ فقط لـمس
چند لحظه دستانت باشد
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته1 2 3 35