Tag Archives: جديد

خبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۸۹)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (89)

خبرگزاري آريا –
طنز نوشته هاي کوتاه, جديد ترين طنز نوشته ها
طنز نوشته هاي کوتاه
دوستم زن گرفته ميگم چجوري اشنا شديد؟ ميگه رفتم خواستگاري خواهرش، خونه نبود همينو گرفتم
.
.
انگار رفته رستوران شيشليک تموم کردن کوبيده خريده
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوکهاي جديد و خنده دار
اينقدر به آرايش دخترا گير نديد هي دماغشو فلان کرده لباشو فلان کرده
.
.
.
لج ميکنگه آرايش نميکنن اون وقت ديگه نميشه نگاشون کرد
دودش تو چشم خودتون ميره هااااا
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
‏نوشته روزه‌داري يعني سبک شدن براي پرواز،
.
.
والا خانواده ما بعد افطار يجوري سنگين ميشن که بيل‌ مکانيکي هم نميتونه تکونشون بده
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه
حيف نون بانامزدش ترک موتور بودن
دختره ازپشت بغلش ميکنه وميگه:
قلبت واسه منه
عشقت واسه منه
يهو حيف نون ميزنه کنارميگه:
پياده شوبابا!
الان ميگي موتورتم واسه منه
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوکهاي جديد و خنده دار
عده اي از حکيمي پرسيدند:اي حکيم تو را چه شده
که سالهاست در اين کنج عزلت گزيده اي؟ آيا به خودنگري و ژرف انديشي مي پردازي ؟
حکيم فرمودند:
خير جلبک !
واي فاي هک کردم فقط همين کنج آنتن ميدهد
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه
بدبخت تر از اوني که هيچ کس افطار دعوتش نميکنه …
.
.
.
اونيه که تو يه روز دو جا افطار دعوت ميشه و يکيش رو نميتونه بره…
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي خنده دار
داييم يه ديپلم خريده،بعد تو ۴۰سالگي رفته دانشگاه علمي کاربردي،
.
.
.
بعد زنش روز دانشجو براش نوشته مرسي که نقاط تاريک وطنو با فانوس علم روشن ميکني
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
لذتي که در برداشتن صابون و دمپايي و شامپو و خمير دندون
از هتل تو روز آخر سفر هست
.
.
تو هيچي نيست
.
.
لامصب آدم فکر مي کنه خرج سفرش دراومده
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوکهاي جديد و خنده دار
ميگم شما که تحصيل کرده ايد بيشترتون الان ليسانس داريد ازتون ميپرسما
.
.
.
اگه تاريخ انقضاي سم تموم بشه، به نظرتون سالم ميشه يا سمّي تر؟
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوکهاي خنده دار
‏يدفعه م ناراحت بودم، مامانم اومد گفت ناراحتى؟
گفتم بله
گفت ناراحت نباش و رفت.
.
.
كمر مشاوره هاى دنيا جهت رفع افسردگى شكست.
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک جديد
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺠﺮﺩﻯ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺩﻧﯿﺎﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ.
.
.
.
ﺣﺎﻻ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ؛
جرأت نداره ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
ديروز تو بارون داشتم ۱۳۰ تا ميرفتم تو اتوبان،پنج تا رعد و برق دقيقا داشت ميخورد به ماشينم
.
.
.
رعد و برق شيشم فهميدم پنج تاي قبلي هم دوربين بوده عکس گرفته
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۸۸)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (88)

خبرگزاري آريا –
جوک خنده دار, جوک هاي خنده دار
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
يه زماني ميرفتي خواستگاري دختره ميگفت نبايد اهل دود باشي
.
.
.
امـا الان ميگه قليون داري يا رو جهيزيم
بيارم
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
جوک هاي خنده دار
آب دوغ خيار چيست؟
فست فود مخصوص ايرانيا
در روزهاي گرم، که از نظر خاصيت با خاويار برابري ميکند
و اهل منزل پس از خوردن آن با گفتن جمله (اي خدا ترکيديم ) از خدا تشکر مي کنند
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته جديد
ﯾﻪ ﺭﻭﺯي مردي ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻼﯼ ﻭﻻﯾﺘﺸﻮﻥ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺯﻧﻢ ﻧﻤﺎﺯ نمي خونه، ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ؟؟؟
ﻣﻼ: ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎي ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﮕﻮ، ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﻭﯼ ﺭﻭﺡ ﺁﺩﻡ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺭﻩ.
مرد: ﮔﻔﺘﻢ، خيلي ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺩ ولي ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ!!!
ﻣﻼ: ﻭﻋﺪه ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ نعمت هاي ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﮕﻮ ﻭ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺨﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎيي ﺗﻮﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻪ.
مرد: ﮔﻔﺘﻢ! خيلي ﻫﻢ ﺍﻏﺮﺍﻕ ﻛﺮﺩﻡ. ولي بي فايده ﺍﺳﺖ.
ﻣﻼ: ﺍﺯ ﻫﻮﻝ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﻭ سختي هايي ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺨﻮﻧﺪﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﮕﻮ.
مرد: ﮔﻔﺘﻢ خيلي ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺩ ولي ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ!!!
ﻣﻼ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺁﺧﻪ ﺣﺮﻑ ﺣﺴﺎﺑﺶ ﭼﯿﻪ!؟
مرد: هيچي، ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﻥ ﺗﺎ ﻣﻨﻢ ﺑﺨﻮنم!!!
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه
من اگه شوهرم بگه مي خوام با دوست دختر سابقم برم بيرون واقعا مشکلي ندارم
من به آزادي افراد اعتقاد دارم
فقط ماشينم شايد مثل من روشنفکر نباشه يه وقت از رو شوهرم رد بشه
ماشينه ديگه
احساس نداره که
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي جديد
مامانم گير داده برا منم فيلترشکن بريز
هرچي بهش ميگم مامانم فيلترشکن رو نوکيا ۱۱۰۰ نصب نميشه ميگه حالا تو بريز چيکار داري؟
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
جوک هاي خنده دار
ﺁﻗﺎﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮﻧﻮ ﺗﻮ ﺩﺳﺸﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻦ
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺭﻭﺕ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﮕﯽ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺗﻮ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﻡ
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
جوک خنده دار
ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻦ: ﺧﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﻭﺍﺳﺖ
به جز…
ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﯼ ﻣــــﻦ
ﻻمصـــــﺐ ﺩﺭﻣﻮﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ
ﻓﯿـﻞ ﺭﻭ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺗﻮﻥ ﺑﺮﺳـه
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي خنده دار
به مامانم ميگم :
“امسال شله زرد نميپزي ببرم براي همسايه ها؟؟ “
ميگه :” پارسال عکس شله زردگذاشتم اينستا کم لايک خورد امسال ديگه درست نميکنم
مادر امروزي
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه
سوار تاكسى شدم ، راننده ٣٠٠ تومن بدهكار شد!
پول خرد نداشت
گفت حلال كن ، گفتم حلال نميكنم
گفت به جهنم!
بزرگوار خيلى به حلال و حروم معتقد بود!
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
تعداد دفعاتي که مادرم منو تهديد به حلال نکردن شيرش کرده
از تعداد دفعاتي که به من شير داده بيشتر شده.
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي خنده دار
از دوستاني که واسه شغل و مغازشون کارت چاپ ميکنن خواهشمندم
ضخامتش رو نازک تر بگيرن
که راحت تر بره لاي دندون
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
خانمه تو پروفايلش عکس چندتا گل رو گذاشته و نوشته: آقامون غيرتيه گفته عکستو نذار!
شوهرش براش کامنت گذاشته: اقدس تو خودت خجالت ميکشي با۴۵ سال سنو ۱۲۰ کيلو وزن عکستو بذاري ديگه چرا پاي منو وسط ميکشي !!!
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي جديد
به يارو ميگن :
جوونيات ورزش ميکردي؟
ميگه : آره هالتر ميزدم
ميگن الان چي؟؟؟
ميگه :
الان هال ندارم فقط تر ميزنم!!
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
جوک هاي خنده دار
تو تاکسي کنار دوتا دختر نشسته بودم گوشي يکيشون زنگ خورد
.
.
.
اونم هرچي کيفشو گشت گفت نميتونم گوشيمو پيدا کنم دختره بغل دستيش گفت خونه جاش نزاشتي؟
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي خنده دار
ﯾﻪ گز ﺧﺮﯾﺪم … ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺣﺎﺝ ﺭﺿﺎ، ﺣﺎﺝ ﻋﻠﯽ، ﺣﺎﺝ ﺣﺴﯿﻦ، ﺣﺎﺝ ﺗﻘﯽ
ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ …
.
.
.
.
.
ﺑﺨﺪﺍ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ گز ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﯿﻮﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺯﺣﻤﺖ ..!!
ﺣﺎﺟﯿﺎ مچکريم
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۸۷)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (87)

خبرگزاري آريا –
 طنز نوشته هاي کوتاه جديد, طنز نوشته هاي جالب
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
با دوست دخترم رفتم بيرون! يه سگ ديده
گفت: کيشش کن بره ميترسم
.
يه سنگ زدم تو سرش پاشد دونبالمون!
پريدم بالاى درخت به دوست دخترم گفتم
چرا نمياى بالا الان تيکه پارت ميکنه؟؟!
ميگه : مگه من زدم؟؟؟
سگه از خنده مُـرد
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
با مادرم رفتيم مغازه حيوانات يه چرخي زديم ، از يک مار خيلي خوشگل خوشم اومد
پرسيدم چند ؟ طرف گفت : ٢٠٠ هزار تومن
مادرم گفت : تو که نه نماز ميخوني نه روزه ميگيري نه عبادت حاليته ، خودش مفت و مجاني مياد تو قبرت !! بيا بريم
سلطان غم مادر
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي جالب
ميدونيد شعار کشور ژاپن چيه؟
“پيش به سوي موفقيت”
ولي شعار ايران :
“بيهوده متاز که مقصد خاک است”
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
آب قطع شده بود
رفتم از يخچال چند تا شيشه آب برداشتم ريختم تو کولر
بعدا فهميدم دوتا از شيشه ها گلاب بوده!
اشتباهي ريختمش توي کولر
حال و هواي امامزاده گرفته خونمون
فضا فوق العاده معنوي شده!
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي جديد
نايب الزياره همتون هستم
ديگه بابام هم دست به کولر نميزنه
نشسته زير باد کولر داره زيارت عاشورا ميخونه
هرکي حاجتي چيزى داره تو پي ويم کامنت بذاره
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته و عکس هاي خنده دار
ﯾﻪ ﺷﺍﺭﮊ ۱۰ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺑﺨﺮيد
ﺑﻌﺪ ﺭﻣﺰﺷﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ
ﺍﻣﺸﺐ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﺳﯽ
ﻣﻨﻢ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﺸﺪ ..
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﯼ ﻓﻠﺞ ﻣﯿﺸﯽ،زندگيت خراب ميشه،دستت قطع ميشه،اصن ميميري!
حالا خود داني…
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي خنده دار
ان شاء الله يه روز اونقدر فرهنگ سازي بشه که
.
.
.
تا آدامستو از جيبت در اوردي همه نگن ب ما هم بده
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه
به يکي گفتم: خدا تورو به زمين گرم بزنه
الان روي شن هاي سواحل آنتاليا دراز کشيده
يا سوتفاهم شده …
يا نيت من خيلي پاکه!
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
تا ميتونيد هندوانه بخوريد…
خواص هندوانه:
از لحاظ پزشکي نمي‌دونم ولي از نظر اقتصادي خيلي خوبه، کيلويي ۵۰۰تومنه.
از آب معدني ارزونتره!
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
ترجيح ميدم مجرد باشم
و به ازدواج فکر کنم
تا اينکه ازدواج کنم و به مجرديم فکر کنم
.
.
.
اينو خودم گفتم
دکتر شريعتي امروز کار داشت نيومد
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي جالب
‏از خوشي هاي کودکيم اين بود که چون ليست و دفتر معلم ها بر اساس حروف الفبا بود، و من ته ليست بودم هميشه وقت ميکردم مشق هامو سر کلاس کامل کنم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
وقتي مي خوايم اتاقمونو تميزکنيم:
۵% واقعا در حال تميزکردنيم
۱۰% فقط غر مي زنيم که مجبورشديم اتاقو تميز کنيم
۱۰% به غلط کردن ميفتيم که اصن چرا اين تصميمو گرفتيم
۷۵% هم با وسايلي که از زير تخت و کمد پيدا کرديم و خيلي وقت پيشا گمشون کرده بوديم مشغوليم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
مطالب طنز و خنده دار
يه روزم دوستاي مامانم با دختراشون اومدن خونمون و همه داشتن سيب پوست ميکندن که من وارد شدم
.
.
.
و برخلاف انتظارات شما، هيچکي دستشو نبريد
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي جديد
مورد داشتيم پسره نزديکه کنکور رفته خواستگاري خانواده دختره گفتن اندازه رتبه کنکور پسرتون سکه مهر دخترمون.
.
.
.
پسره از زندگي زده نشسته درس خوندن تا اونجايي که خبر دارم رتبه يک کشور شده بود!!!
طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
طنز نوشته هاي جديد
اجازه بديد يه سلام خاص عرض كنيم به اوني كه جاش هميشه تو قلب ماست ولي خودش نميدونه …
.
.
.
.
سلام نفهم …
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۸۶)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (86)

خبرگزاري آريا –
طنز نوشته هاي جديد, طنز نوشته وعکس هاي خنده دار
جوک هاي باحال
بچه بودم قرار بود عموم اينا بيان خونمون نذري داشتيم،
بابام گفت: عموت که اومد ميري جلوش اگه شيريني آورده بود، ميگي عمو خودت شيريني هستي، چرا شيريني آوردي، اگه گل آورد، ميگي عمو خودت گلي چرا گل آوردي…
منم گفتم باشه، خلاصه!
عمو اومد و ديدم واسه نذري يه گوسفند آورده!
من بچه بودم ميفهمي؟؟؟
بچهههههههههه
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي خنده دار
رفتم سوپر مارکت گفتم يه نوشابه زرد ميخوام گفت داداش اينجا نمايشگاه کتابه، يه نگاه دور و ورم کردم گفتم نوشابه زرد اثر جلال آل احمدو ميگم. خداروشکر نداشتن
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه
‏ميگن تو بهشت يه فرشته اى هست به اسم بخوابيل كه وظيفه ش اينه هر كسى كه به هر دليلى زودتر از هشت صبح از خواب بيدار شد رو دوباره به تخت خواب هدايت كنه.
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته وعکس هاي خنده دار
يک توصيه پزشكي بسيار مهم!
‏به هيچ وجه شاتوت را خصوصا وقتي که تازه از درخت چيده شده مصرف نکنيد!
و حتما صبر کنيد تا منم بيام
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جديد
‏ديدي وقتي داري با جارو خاک رو ميريزي تو خاک انداز يه خطي از خاک جلوي خاک انداز ميمونه و مجبوري يه قدم بري اونورتر دوباره جارو بزنيش؟ من يبار سر همين قضيه نزديک بود از مرز خارج بشم گرفتنم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
من هميشه به کارنامه‌ام با اين ديد نگاه ميکردم که عيب نداره نوزده برادر بيسته، هيژده خواهر نوزدهه، هيوده داداش ناتني هيژدهه، شونزده آبجي کوچيکه هيودهه، همينجوري پيش ميرفتم تا اينکه يه بار چاهار و نيم شد نوه‌عمه‌ي پسرخاله‌ي پنج
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک خنده دار
از بس پيام تور هاي سفر به اروپا و کشور هاي مختلف واسم اومده
و من هم جوابي بهشون ندادم
امروز يکيشون پيام داده ميگه
شاهچراغ چي ….
شاهچراغ هم نمياي ؟
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي خنده دار
‏الان دانشجوها دو تا حالت بيشتر ندارن:
يا دارن دنبال جزوه ميگردن،يا آويزون درختاي توت تو محوطه دانشگاه
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک هاي خنده دار
چهارستون بدنم ميلرزه وقتي مادرم يه غذاي جديد تو اينترنت پيدا ميکنه
غذاهايي که چهل ساله بلديد يکي در ميون بدمزه ميشه اون وقت بايد غذاهاي جديد هم آزمايش کنيد و ما هم بخوريم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي خنده دار
واقعا کلاغ ها چه ملاکي دارن براي شوهر کردن؟!
فکرشو بکن، يکي مياد خاستگاريت
که نه قيافه داره نه هيکل، هم مثل ذغال سياهه هم دزده هم خبرچين و …
.
.
.
! شما بوديد زنش ميشديد؟!؟!
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک خنده دار
سکه شد دو ميليون و صد آقايان متاهل تو رفتارتون تجديد نظر کنيد.
در ضمن ميتونيد از دستکش استفاده کنيد که دستاتون خراب نشه
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺜﻼ ﻧﻮﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﺑﮕﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﭼﺎق ﻧﺸﻮ
ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ ﻧﻪ گلم ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﭼﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ ديگه
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
نيمه شب از قلبم پرسيدم: چرا اندکي خواب هم به چشمان من نمي آيد
.
.
.
گفت: چون بعدازظهر مثل خر خوابيدي!
الکي هم اداي عاشقارو درنيار!
واقعا از قلبم انتظار نداشتم
خيييلي بي تربيت شده…
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جديد
ماره ميره تو حموم زنانه، زنها از ترس جيغ ميکشن!!
ماره مي گه : خواهرا نترسين، “منم کبرا “
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک خنده دار
عاقا ي سوال برا من پيش اومده.
حالا کاري نداريم ب گروني و ارزوني.
کاري نداريم ک چيپسا همش شده باد
کاري نداريم ک لواشکا نازک شده.
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي خنده دار
کاري نداريم ک دوغا همش شده آب.
سوال من اينه ک اينا چطوري تخم مرغا رو کوچيک کردن
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۸۵)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (85)

خبرگزاري آريا –
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار, جوک خنده دار
اس ام اس و جوک خنده دار
قديما از پنج متري گربه رد ميشديم يجوري فرار ميکرد که انگار سگ ديده
حالا امروز به گربه غذا دادم يه جوري نگاهم کرد که انگار شيشليک بي استخون سفارش داده بود براش کوبيده آورده باشم
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
‏ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺍﻍ ﯾﮏ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ
ﻧﯿﺴت….
.
.
.
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ
ﺷﯿﺮ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍست !
نامردا رنگها رو جابجا بستن سوختم…!
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
مطالب طنز و خنده دار
ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ.
ﺍﻭﻟﯽ: ﺩﯾﺸﺐ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﻓﺮﺍنشه ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﻮ!
ﺩﻭﻣﯽ: ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺍژﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﺟﺸﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻮﻭﻭﭖ!!!
ﺍﻭﻟﯽ: ﺟﺪﯼ؟ پش ﭼﺮﺍ ﺩﻋﻮﺗﻢ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﻧﺎﻣﺮﺩ؟
ﺩﻭﻣﯽ: ﻭﺍﻻ شرﺍﻏﺘﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﻓﺘﯽ ﻓﺮﺍنشه!!!!
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
رفتم مصاحبه براي استخدام، گفت بخواي بري دستشويي اول کدوم پا رو بايد بزاري تو؟ گفتم من عاشق اين سوالاي انحرافي ام،معلومه اول بايد چراغو روشن کني،
.
.
.
گفت خخخخخ نه اول بايد ببيني دمپايي خيس نباشه، حالا گمشو بيرون
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
جوک خنده دار
از جلوي پارک خونمون رد ميشدم ديدم يه خارجي دپرس داره عکس ميگيره !
رفتم جلو بهش گفــــــــتم :
can u speak english
انگار دنيارو بهش داده بودن !
با کلي شوق و ذوق گفت :
Yeeeeees , I caaaaaan
زدم رو شونــــــش گفتم :
sorry , I can’t . . .
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
‏به شوهر عمم گفتم هندزفريمو نديدي؟
گفت فكر كن ببين اگه هندزفري بودي كجا قايم ميشدي
حالا ميفهمم چرا عمم يه سال بعد ازدواجش افسردگي گرفت
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
جوک خنده دار جديد
معلم به شاگرد ميگه با مياد جمله بساز
شاگرد ميگه : حالا يارم مياد
دلدارم مياد
معلمم ميگه :
حالا صفرت ميدم بگو ننت بياد
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
جوک خنده دار
من که خوابم ميبره مامانم يه لحاف کرسي ۲۰۰ کيلويو
از ارتفاع ۲ متري زارت ميندازه روم
پشت بندشم بابام که مثلا حواسش نيست پامو لقد ميکنه
بعد که من مثل جن زده ها از خواب ميپرم!
دوتائي با هم ميخندن ميگن :
پدر سوخته الکي خودشو به خواب زده
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ
ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ ؟
ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ
ﭼﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
مطالب طنز و خنده دار
از خاطرات يک داماد
.
.
.
والا نمي دونم چه حکمتيه؟؟؟
قبل از اينکه ازدواج کني يه دختر خوشکل پيدا نمي کني بعد تو روز عروسي
دختراي خوشکل دسته به دسته
با نظم و ترتيب يک جا نشسته!
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
اس ام اس و جوک خنده دار
دنياي مجازي تو ايران ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ:
ﻧﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮشگلن ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺴﺮﺍ ﺧﻮﺵ ﻫﯿﮑﻠﻮ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪﻥ.
ﻭ ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺮﻥ…!
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي جديد
ولم کن مامان
– ولت کردم که اينطوري شدي !
[ مکالمه اي که ماهي يک بار بين تمام مادران و فرزندان اتفاق ميوفته
طنز نوشته هاي کوتاه, طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
خداوندا اين بنده حقير احساس ميکند اگه خيلي پولدار باشد انسان بهتري خواهد بود،
اگر صلاح مي دانيد سرنوشت مرا دوباره مورد بررسي قرار دهيد
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۸۴)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (84)

خبرگزاري آريا –
طنز نوشته هاي خنده دار, طنز نوشته هاي جديد
طنز نوشته هاي خنده دار
يه بار تو جمع دوستام به يکي گفتم سفسطه نکن عزيزِ من گفت چي؟؟
گفتم سفططه نکن گفت يبار ديگه بگو گفتم سسفطه نکن .
دوستيمو باهاش بهم زدم ادم پيگيري بود
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک هاي باحال
بچه بوديم ميديديم بزرگترا عروسي مي‌کنن!
بزرگ شديم ميبينيم کوچکترا عروسي ميکنن!
.
.
.
خدايا تعارف نکن اگه مارو واسه تماشا آفريدي خوب بگو فدات شم!!!
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
باباي ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯿﻪ!
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ؛ﻣﺜﻼ ﻣﯿﮕﻪ:
.
.
.
ميخواي فحشت بدم؟
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻧﻔﻬﻢ؟؟
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭ؟؟؟
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺍﺣﻤﻖ؟؟؟؟
توهين نميکنه ها حق انتخاب بم ميده
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته
حيف نون ميره تو چين راننده ي تاکسي ميشه
.
‌.
.
هرکي براش دست بلند ميکنه ميگه شوخي نکن ديگه
تورو الان رسوندم !
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي خنده دار
مامانم دويست تومن داده بود پاي کرم دور چشم. بابام سي ثانيه يه بار بش ميگفت هنوز چروک دارن که
بعد مادرم با مشت گذاشت پاي چش بابام
.
.
.
الان بابام کرم دور چش ميزنه
اصلا يه وضعيه
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جديد
يارو با کت شلوار رفته کوهنوردي گزارشگر شبکه خبر مي‌پرسه:
جناب سخت نيست با کت‌شلوار؟ ميگه: «چرا سخته ولي هرکاري سختي خودشو داره»‌
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه
تو آفريقا يه قبيله اى هست نميدونن طلاق چيه !!
اصن به اين قرتى بازيا اعتقاد ندارن
زن که پررو ميشه ميخورنش!!!
خلاص
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جديد ترين طنز نوشته ها
ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ !
ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﺮﺍ ؟
ﻣﯿﮕﻢ : ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﻐﺰﯼ ﺩﺍﺭم
ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ﺫﻟﯿﻞ ﻣﺮﺩﻩ ، ﺍﻟﻬﯽ ﺯﺑﻮﻧﺖ ﻻﻝ ﺷﻪ ،سر تخته بشورنت ، بﻤﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻧﺖ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي زيبا
‏رفتيم خواستگاري واسه داداشم دختره گفت . . .
ما رسم نداريم جهيزيه بديم
داداشم عصباني شد گفت
ما هم رسم نداريم زن بگيريم زد بيرون
حالا دختره داره از پنجره داد ميزنه رسممون تا پارسال بود
امسال عوض شده
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک هاي خنده دار
دختر تهرانيه به جفر ميگه :
دوست دارم شريک زندگيت بشم…
جفر ميگه:
شرمنده من شريک نميخوام…
.
.
.
پارسال با غلامعلي خيار کاشتم پهن هم نصيبم نشد
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
ديروز رفتم ميوه فروشي، ۵ هزار تومن دادم به ميوه فروشه گفتم:
گوجه سبز بده!
كف دستش يه گوجه سبز بود بهم تعارف کرد
منم برداشتم انداختم بالا و در يه حركت قورتش دادم
گفتم : خوبه؛ پوست نازكم هست!
چند لحظه گذشت
ميوه فروشه گفت: چيزه ديگه اي هم ميخواستيد؟
گفتم : آره ديگه؛ ۵ تومن گوجه سبز
گفت : همون بود که خورديش
هيچي ديگه…
منو ميگي الان بغض گلومو گرفته که چرا بيشتر مزش نکردم؟
چرا نمک نزدم؟
چرا گوشه لپم نگهش نداشتم؟
آخه چرا سريع قورتش دادم؟
آخه چرا؟
صداي خرچ خرچشم حتي نشنيدم خاک تو سرم
خداااااااااا..
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي خنده دار
ديروز رفتم پارک ديدم يه دختره خيلي غمگين رو نيمکت نشسته و به زمين نگاه ميکنه
رفتم يه گل چيدم و دادم دستش
پرسيد: ماله منه؟
گفتم بله
يه لبخند گوشه ي لبش نشست
بعد رفتم به باغبون گفتم: اون دخترو ميبيني اونجا نشسته؟ هر روز مياد گلهاي پارک رو ميکنه!
باغبون هم با بيل افتاد دنبالش
پس چي!!!
فکر کردي من اهل اين جلف بازيام؟؟
فقط ميخواستم ببينم يه دختره غمگين با چه سرعتي ميتونه بدووه
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جديد
کيش و مات چيست؟
به زنت ميگي ي زني رو ديدم چقدرشبيه تو بود
بعدخانمت ميپرسه خوشگل بود؟
اينجاست که نه ميتوني
بگي آره نه،بگي نه
يعني کيش ومات
يعني هرکدومو بگي فاتحت خوندست!
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جديد ترين طنز نوشته ها
ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮي
ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻏﺬﺍﺷﻮ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﯾﮏ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭽﺶ ﺧﻮﺭﺩ و ﺭﻓﺖ
ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﯼ ﻃﺮﻑ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻠﻌﯿﺪﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻧﮕﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﻮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جديد
‏يك توصيه پزشكي بسيار مهم
‏به هيچ وجه شاتوت را خصوصا وقتي که تازه از درخت چيده شده مصرف نکنيد!
‏صبرکنين منم بيام نامردا
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک هاي باحال
هر روز شش و نيم صبح
همزمان با آغاز زندگي
بيدار ميشوم و ميگويم
خدايا شکرت که امروز را هم ديدم
بعدش پس از اينکه
از زنده بودنم مطمئن شدم
.
.
ميگيرم تا ۱۱ ميخوابم
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۸۲)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (82)

خبرگزاري آريا –
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار, طنز نوشته هاي کوتاه جديد
طنز نوشته هاي جالب
مورد داشتيم
پسره با دختره تو خيابون بوده
باباي دختره ديدشون گفته
دخترم ! چرا دوستت حجابشو رعايت نميکنه !
مگه نگفتم با اينجور دخترا نگرد ؟
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
عجب رسميه ، رسم زمونه
خونه‌ مون عيدا ، پر از مهمونه
مي‌ رن مهمونا ، از اونا فقط
آشغال ميوه ، به جا مي‌مونه !
کجاست اون کيوي ؟ چي شد نارنگي ؟
کجا رفت اون موز ؟ خدا مي‌ دونه !
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
رفيقم به باباش پيام داد گفت يه ميليون نياز دارم, باباش جواب داد گفت چشم پسرم الساعه واريز ميکنم
حالا من يه بار به بابام گفتم هزار تومن ميريزي بتونم ده تومن برداشت کنم؟ گفت آره ميريزم سگ خور.
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک خنده دار
الا يا ايهاالساقي ادر کاسا و ناولها …
که عشق آسان نمود اول،
ولي افتاد تالار و شام و عاقد و عکاس و آرايشگر و فيلم و لباس و تاج و کفش و کيف و ساک و سکه و شمش و پلاک و شمعدان و ساعت و زنجير و سرويس طلا
… آنهم از آن سرويس خوشگلها… و از اين جور مشکلها
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
يک روز ملانصرالدين خرش را در جنگل گم مي کند.
موقع گشتن به دنبال آن يک گورخر پيدا مي کند
به آن مي گويد: اي کلک لباس ورزشي پوشيدي تا نشناسمت
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جالب
تو سريالاي ايراني هر خانواده اي که پول ندارن دلهاشون به هم نزديکتره و خوشبختن
.
.
نميدونم چرا ما هروقت پول نداشتيم پاچه همديگرو گرفتيم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک خنده دار
دختره اومد بنگاه گفت گربه دارم بايد خونه ۲ خوابه بگيرم. بنگاهي ازما پرسيد شماچي؟
.
.
.
خواستم كم نيارم گفتم ما خودمون خونه داريم يه خونه يه خوابه واسه سگمون ميخوايم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جالب
امروز استادمُ تو بازار ديدم داشت هول هولکي لباس عيد ميخريد…
بهش گفتم اگه در طول ترم لباس ميخريدي الان مجبور نبودي همشو بزاري شب عيد…
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
در برابر سؤالي که ازتون ميپرسن “مرسي” مسخره ترين جوابه.
مثال:
_چايي ميخوري؟
+مرسي.
_يعني بريزم؟
+مرسي مرسي.
خب مرسي آره، مرسي نه، مرسي چه کوفتي؟
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه
نوروز خود را چگونه ميگذارنيد؟
.
.
.
.
به نام خدا
کنار پريز زير شارژر
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جديد
يه سري رفتم خواستگاري باباي دختره پرسيد کار و خونه داري؟
گفتم بله
کارم عاشقيست
و همه جاي دنيا سراي من است.
گفت زيبا بود گمشو بيرون
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي خنده دار
دختر خالم از کل بدنش فقط زير بغلشو عمل زيبايي نکرده
بعد تو گروه فاميلي عکسشو گذاشته نوشته نقاشي خدا
اين داداش احمق ما هم ريپلي زده دختر خاله
اون‌دنيا خدا تو رو بايد بازگشت به تنظيمات کارخانه بزنه تا هويتت مشخص شه بتونه به اعمالت رسيدگي کنه
هيچي ديگه الان تو گروه حکومت نظاميه
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
واسه من فرقي نميکنه چه عيدي باشه، هرچي باشه، منو خوشحال نميکنه…
فقط پول منو خوشحال ميکنه، هروقت بياد. عيده
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته
خدايا خودت به فاميلاي ما بفهمون با تورم ۱۰ درصد هم حساب کني سال ۹۷ نبايد ۲۰۰۰ تومني عيدي بدن
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک خنده دار
سال قبل تو۹۳٪ باغات پسته کشور از سم‌هاي وارداتي اي استفاده شده که محصول کشور اسرائيله. اثرات سو اين سم تا سالها در پسته باقي ميمونه و باعث سرطان کبد و لوزالمعده ميشه.
پسته نخوريد
بيدار باش هموطن
(جون مادرتون بفرستين تو گروهاتون بلکم باور کنن خرج آجيلمون کمتر شه)
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک باحال
مهمون اومده
مامانم مي خواست ظرف ميوه رو بچينه يه موز از يخچال
يکي ديگه از کابينت يکي از فر اجاق گاز يکي ازماشين ظرفشويي و…
تااااا بالاخره ده دوازده تا موز جور کرد
خداييش اگه باندهاي مواد مخدر اينجوري کار کنن هيچ وقت متلاشي نميشن
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۸۱)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (81)

خبرگزاري آريا –
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک هاي جديد
ميدونيد چرا طرفدار هاي حافظ از سعدي بيشترن؟
چون سعدي ميگه:
“برو کار کن، مگو چيست کار”
ولي حافظ ميگه:
“بر لب جوي بشين و گذر عمر ببين”
خيلي آقايي حافظ
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
خميازه چيست؟
.
.
.
حرکت نمايشي ايرانيان براي بيرون کردن ميهمان!
اينارو ياد بگيريد به دردتون ميخوره
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوک خنده دار
‏رفتم خواستگاري باباي عروس گفت براي دخترم چکار ميکني؟
گفتم نميذارم آب تو دلش تکون بخوره
گفت چطوري؟
گفتم خب بهش آب نميدم
نميدونم چرا بالگد بيرونم کردن
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي خنده دار
يه فيلم ۶۰ مگابايتي فرستاده ميگه با ديدن اين کليپ آرامش ميگيريد. بزرگوار من اين فيلم رو دانلود کنم استرس و اضطراب تموم شدن حجم بسته شب و روز رو ازم ميگيره
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد
ساندويچ ميخريد ۲۰ هزار تومن نصفش رو نميخوريد؟ من فلافل دو تومني خريده بودم کاهوش افتاد زمين ورداشتم فوت کردم خوردم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جديد
بابام رفته بود شيريني بخره ولي دست خالي برگشت
همزمان با رسيدن بابام، مهمونامون هم رسيدن و يه بسته شيريني برامون آورده بودن
مامانم که فکر کرده بود شيريني رو بابام خريده، چيد تو ظرف و آورد تعارف کرد به مهمونا!
حالا هي ميگه تورو خدا ببخشيد ما هيچ وقت از اين شيريني آشغاليا نميخريديم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي جالب و خنده دار
همه ﭼﻴﺰﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﺱ …
ﻧﻤﻮﻧﺶ ﻣﺎ خانم ها … !
ﻭﺍﻻ!!
خدا سايمونو از سرشون کم نکنه!!
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
جوکهاي خنده دار
واقعا نامرديه روز پدر و مادر و دختر و معلم و اينا داريم ولي
روز عمه نداريم !
خدايي پرکاربرد ترين ﺁدم فاميله…
آي لاو يو عمه
بفرستيد براش عيد نزديکه عيدي بگيريم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
واقعا با بيست و خورده اي سال سن توو چشم باباتون زل ميزنين و ازش پول ميگيرين که خريد عيد انجام بديد؟
.
.
.
به مامانتون بگين ازش بگيره يا حداقل سرتونو بندازين پايين دلش بسوزه بيشتر بده
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
مطالب طنز و خنده دار
عشق را بايد از جوراب زنانه اموخت
.
.
.
يه دونش سوراخ ميشه اون يکي خودشو از شير حموم دار ميزنه
سرفرصت بازم براتون از عشق ميگم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
مشاوره ضد افسردگي فقط مامانم
.
.
.
ميگم : هيشکي دوسم نداره، ميگه خب توام کـسي رو دوست نداشته باش
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه
من حساب کردم سال ۹۷، هفتاد و سه روز با جمعه ها تعطيل رسميه، اقا ديگه صرف نميکنه بعد سال تحويل بريم سر کار من که ميگم ۹۷خوب استراحت کنيم ايشالا ۹۸ بترکونيم
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه و جالب
*کيش و مات چيست…؟!
شما به زنت ميگي يک زني رو ديدم
چقدر شبيه تو بود!
بعد خانمت ميپرسه؛
خوشگل بود؟
اينجاست که نه ميتوني بگي آره
نه بگي نه…!
يعني کيش و مات
يعني هر کدومو بگي فاتحت خوندست
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
مطالب طنز و خنده دار
ﺭفتم دکتر گفتم دکتر دماغم همش کيپ ميشه گفت يه قطرﻩ براﺕ مينويسم استفاﺩه کن
.
.
.
بعد به سايز دماغم نگاﻩ کرﺩ گفت: دﻭ تا مينويسم لازمت ميشه
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب, طنز نوشته
طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب
جذاب بودن
با ساپورت و بوت کار سختي نيس
.
.
.
هروقت تونستين مثه دهه شصتي‌ها با مانتو اپل‌دار خفاشي دلبري کنين
اونوقت باهم ميشينيم در مورد معيارها حرف ميزنيم
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (۸۰)


طنز نوشته هاي کوتاه جديد و جالب (80)

خبرگزاري آريا –
 طنز نوشته هاي کوتاه جديد, مطالب طنز و خنده دار
جوک خيلي خنده دار
دقت کردين وقتي يکي بهتون ميگه
“ميخوام يه سوال ازت بپرسم , راستشُ بگو “
.
.
ياد تمام کاراي بدي که کردين ميوفتيد
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي خنده دار
نميدونم چرا وقتي به دوس دخترام ميگم با ماشين ۹۰ ميليوني بابام ميام سر قرار بريم بگرديم ذوق ميکنن
.
.
.
اما وقتي ميرسم به محل قرار فحش ميدنو ميرن
ناموسا مگه خاور ارزون شده؟؟
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته جديد
تولد بچه همسايمونه، دى جى و آتيش بازى و نورافشانى دارن،
.
.
.
اون وقت من بچه بودم تو تولدم هركى برف شادى ميزد سريع مى دويدم زيرش وايميستادم كه حروم نشه
هميشه بدبخت بودم
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
جوک هاي باحال
‏مهريه مادر بزرگم ۳هزار تومن بود.
يه سري پدربزرگم باش دعواش شد.
يک قوطي رب انداخت جلو مادربزرگم گفت:
پاشو برو خونه بابات
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي خنده دار
آثار کتک خوردن بچه ها در غرب:
افسردگي
ناراحتي
تاثير منفي در روحيه
مراجعه به روان شناس
و قرص و دارو..
در ايران:
هه هه اَصلَنم درد نداشت
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
جوک هاي خنده دار
ديروز تولد بابام بود و منم پول نداشتم واسش چيزي بگيرم
واسه همين رفتم بخاريو خاموش کردم
وقتي اومد خونه و ديد بخاري خاموشه اشک تو چشماش جمع شده بود و توي همون حالت گفت کار کي بوده؟
منم گفتم قابلي نداشت باباتولدت مبارک بعد همديگه رو بغل کرديم تا صبح گريه کرديم
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته جديد
وقتي چشم ب ديدن کسي عادت ميکنه ميشه چشموبست
وقتي گوش ب صداي کسي عادت ميکنه ميشه نشنيد
ولي وقتي دل ب دل عادت کرد؟
اونجاست ک بايدبگي:
.
.
آخ دلم پي دلته
آخ کجامنزلته
دست دست
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي کوتاه
جاريم واسه تولدم استيكر فرستاده ميگه بفرماييد اينم كادوت كي بيايم خونه تون كيك بخوريم؟
.
.
.
منم يه كيك براش گذاشتم گفتم بفرماييد عزيزم نوش جان
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي خنده دار
خدا دو گوش داد يه زبون که يکي بگي دوتا بشنوي
البته براي مواقع ضروري ۲تا دست و ۲تا پا هم داده
که اگه طرف خفه نشد انقد بزني تا جونش در بياد … والا !!!
به نعمت هاي خدا توجه داشته باشيد ديگه!
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي جديد
اگه دستت بشکنه ميبرنت بيمارستان
اگه دلت بشکنه يه جوري دلداريت ميدن که آروم بشي
ولي اگه يه تيکه از سرويس چيني مادرت بشکنه کلا زندگي رو ببوس بذار کنار
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
جوک سرکاري
از وقتي قيمت سکه رفته بالا
بابام هم خونه داري مي‌کنه هم ميره سرکار…
مامانمم شهرزاد نگاه ميکنه
و بابامو به اسم کوچک صدا ميزنه
ميگه دوتا چايي بردار بيار
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
جوک خفن خنده دار
‏يه سري رفتم شهر بازي
سوار يه وسيله شدم شروع کردم جيغ زدن,
مسئولش گفت داداش چرا جيغ ميزني؟
گفتم همه سوار وسايل شهر بازي ميشن جيغ ميزنن
گفت آره ولي بذار حرکت کنه بعد
طنز نوشته, طنز نوشته هاي خنده دار
طنز نوشته هاي خنده دار
تو يه مستند خارجي نشون ميداد
پسرشونو به خاطر اينکه تا ۱۰ صبح ميخوابيده برده بودن پيش روانپزشک که يوقت افسرده نباشه
بعد من بعضي روزا که تا ۲و۳ ميخوابم
خانواده حالم و که نميپرسن هيچ
حتي برام ناهارم نگه نميدارن
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته