چرا سوسک‌ها اینقدر سخت جان هستند؟!
شاید دوست نداشته باشید در این باره فکر کنید، اما بیش از سه هزار و پانصد گونه سوسک در کره زمین زندگی می کنند! در ویدئو زیر بیشتر با سوسک ها آشنا می شویم!