هر عکاسی آرزو دارد چنین عکس‌هایی بگیرد


برترین‌ها: در میان میلیارد‌ها عکس شبیه به هم، تعداد کمی عکس هستند که بشود نام هنر رویشان گذاشت. یک عکاس با استعداد، شانس و مهارت می‌تواند عکس‌های خاصی بگیرد که از سایر عکس‌ها متمایز شود. مثل عکس زیر:

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

غار‌های یخی ایسلند

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد
یک لحظه قبل از …
هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

گربه پشت پنجره رنگی

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

مو‌های آتشین

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

بعد از حمام

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

شکوفه‌های گیلاس در کپنهاگ

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

موزه هنر معاصر، شیکاگو

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

تونلی در ژاپن

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

روی آسمان

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

صورت اقیانوس

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

منظره سیاتل

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

گیره کاغذ روی آب

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

انعکاس

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد
هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

چراغ‌های راهنمایی در صحرا

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

جای پارک رویایی

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

قطاری در توکیو

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

تار عنکبوت در چراغ راهنمایی

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

براگ، بلژیک

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

چشم انداز غار تیانمن، چین

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد

سینه سرخ‌های گرسنه

 

هر عکاسی آرزو دارد چنین عکسی بگیرد