بگویید کیفتان را چطور می‌اندازید تا شخصیتتان را بگوییم


برترین‌ها: در این مطلب متوجه می‌شوید که حتی یک عادت ساده‌ای مثل نحوه حمل کیف هم می‌تواند چیز‌های زیادی را درباره شخصیت شما مشخص و احتمالا شگفت زده تان کند.

 

بگویید کیفتان را چطور می‌اندازید تا شخصیتتان را بگوییم

شماره ۱: انداختن کیف پشت کمر

اگر کوله پشتی را به سایر کیف‌ها ترجیح می‌دهید، احتمالا همیشه آماده ماجراجویی و هر لحظه آماده رفتن هستید. همچنین مراقب همه چیز و همه کس هستید، که باعث می‌شود دیگران دوست داشته باشند از شما پیروی کنند.

 

شماره ۲: کیفتان را در دست نگه می‌دارید

اگر کیفتان را محکم در دست نگه می‌دارید و کنترل و تسلط کامل بر همه چیز شعار شماست؛ پس دوست دارید از همه چیز آگاه باشید و همیشه نظر خودتان را دارید. همچنین اگر دیگران از شما بخواهند می‌توانید همه حقایق را درباره خودشان به آن‌ها بگویید. شما بسیار قابل اطمینان هستید.

 

شماره ۳: انداختن کیف روی شانه

کسانی که کیف را روی شانه‌شان می‌اندازند عاشق مطالعه هستند، این نحوه کیف انداختن به آن‌ها اجازه می‌دهد به راحتی کتابشان را از کیف درآورند، حتی وقتی فضای کافی برای این کار وجود ندارد. آن‌ها بسیار مبادی آداب هستند، حتی اگر از پرحرفی شما خوابشان بگیرد، با چشمان باز این کار را می‌کنند و هرازگاهی به نشانه تایید سرشان را تکان می‌دهند.

 

شماره ۴: انداختن کیف روی شانه مخالف به صورت کج

اگر کیفتان را ضربدری روی شانه می‌اندازید، هیچکس نمیتواند کیفتان را بدزدد. شما کمی مستعد خودنمایی با اشیای گران قیمت خود هستید، اما بسیار بخشنده هم هستید. مراقب باشید. ممکن است برخی افراد این رفتار را نشانه ضعف شما بدانند و سوءاستفاده کنند.

شماره ۵: حمل کیف روی شکمتان

این تنها راهی است که هیچ بادی نمی‌تواند کیفتان را با خود ببرد. شما بسیار عجیب و غیرعادی هستند، اما این نشان دهنده ذهن و تصورخلاق و سرزنده شماست.