خبرگزاری آريا – عبرت از دنياي بي وفا


عبرت از دنياي بي وفا

خبرگزاري آريا –
سرگرمي,داستانهاي جذاب حکايت هاي آموزنده
يکي از فرمانروايان خراسان، سلطان محمود غزنوي را در عالم خواب ديد که همه بدنش در قبر، پوسيده و ريخته شده، ولي چشمانش همچنان سالم و در گردش است و نظاره مي کند. خواب خود را براي حکما و دانشمندان بيان کرد تا تعبير کنند، آنها از تعبير آن خواب فروماندند، ولي يک نفر پارساي تهيدست، تعبير خواب او را دريافت و گفت: (سلطان محمود هنوز نگران است که ملکش در دست دگران است!)
بس نامور به زير زمين دفن کرده اند کز هستيش به روي زمين يک نشان نماند
وان پير لاشه را که نمودند زير خاک خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند
زنده است نام فرخ نوشيروان به خير گرچه بسي گذشت که نوشيروان نماند
خيري کن اي فلان و غنيمت شمار عمر زان پيشتر که بانگ بر آيد فلان نماند
منبع: alhassanain.org