خبرگزاری آريا – اس ام اس تبريک عيد سعيد فطر (۹)


اس ام اس تبريک عيد سعيد فطر (9)

خبرگزاري آريا –
 پيامک تبريک عيد فطر, اس ام اس عيد فطر
اس ام اس عيد فطر جديد
کم کم غروب ماه خدا ديده ميشود
صد حيف از اين بساط که برچيده ميشود
در اين بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آنکس است که بخشيده ميشود
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
اس ام اس عيد فطر
صداي پاي عيد مي آيد
عيد فطر پاکترين عيدها
عيد سر سپردگي و بندگي
عيد بر آمدن انساني نو از خاکسترهاي خويشتن
عيد نزديک شدن دلهايي که به قرب الهي رسيده اند
عيد برآمدن روزي نو و انساني نو
طاعات وعباداتتون قبول درگاه حق تعالي
عيد سعيد فطر را به همه عزيزان تبريک و شادباش ميگويم .
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
اس ام اس تبريک عيد سعيد فطر
عيدي که برما رحمت حق را نويد است
زيبا ترين عيد خدا فطر سعيد است
همچون شب قدرست برمومن شب عيد
بر مخزن لطف خداوندي کليد است
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
پيام تبريک عيد فطر
يک قدم تا عيدفطر مانده آرزوميڪنم
در لحظه،لحظه زندگيتون
خداڪنارتون باشه
دستتون تودست خدا
قدمتون درراه خدا
و همواره غرق
در شادے و آرامش باشيد
عيدتان مبارک
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
اس ام اس هاي عيد فطر
رسيده عيدصيام ونيامدي آقا
جهان نموده قيام ونيامدي آقا
دمي بياونظرکن ،که دشمنت امروز
شکسته تيغ ونيام ونيامدي آقا
چگونه ازتوبگويم که اين -نفس-گويي
شررگرفت خيام ونيامدي آقا
عيد سعيد فطر مبارک باد!
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
اس ام اس عيد فطر جديد
عيد فطر است و اول شوال
نور عشق است و شور و جذبه و حال
بهر توفيق درک ماه خداست
قلب‌ها از نشاط، مالامال
جشن قرآن و جشن غفران است
عيد اسلام و روز فخر و جلال
عيد فطر بر شما مبارک
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
متن تبريک عيد فطر
گذشت، ماه خدا و رسيد، عيد صيام
به هر دو باد، درود و به هر دو باد، سلام
هزار شکر که عيد صيام کرد، طلوع
هزار حيف که ماه صيام گشت، تمام
عيد فطر و جشن طاعت بر ره يافتگان ضيافت الهي مبارک
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
اس ام اس عيد فطر
عيد فطر است و خدا عيديِ جانانه دهد
بهرِ ما حضرت حق باده و پيمانه دهد
زان که سي شب ز غم و يادِ علي ضجه زديم
از سرِ لطف… به ما ، منصبِ شاهانه دهد
عيد فطر مبارک !
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
پيامک تبريک عيد فطر
عيد وصال است وصال خدا
محو شدن محو جمال خدا
خندۀ شادي به لب روزه‌دار
آتش حسرت به دل روزه‌خوار
عيد سعيد فطر مبارک باد!
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
پيام تبريک عيد فطر
عيدِ رمضان آمده ، ياران همه شادند
دل در کفِ اربابِ خرد زان که نهادند
تا جامِ طهوري بزنند از مِــيِ کوثر
بر خاکِ درِ ساقيِ ميخانه فتادند
عيد سعيد فطر مبارک باد!
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
اس ام اس تبريک عيد فطر
عيد فطر آمده ياران،تبريک
ابر رحمت شده باران،تبريک
سهممان از پس ماهي طاعت
نمره ي بيست ايمان،تبريک
عيد سعيد فطر مبارک باد!
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
تبريک عيد فطر
ماه خدا رفته و عيد آمده
بر همگان فطر سعيد آمده
مزد به طاعت بدهد روز عيد
اين زخداوند نويد آمده
عيد فطر بر شما مبارک
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
اس ام اس تبريک عيد سعيد فطر
رمضان چونکه به پايان آيد
عيد مقبولي ايمان آيد
ماه شوال به آغاز نکو
شاد در محفل رندان آيد
روز عيد است سرور وشادي
در همه جمع مسلمان آيد
عيد فطر بر شما مبارک
اس ام اس عيد فطر, تبريک عيد فطر
پيام تبريک عيد فطر
طي شده ماه خدا برهمه عيد آمده است
مومنين را خبر فطر سعيد آمده است
بعد يکماه اطاعت زخداوند کريم
رمضان رفته و شوال پديد آمده است
عيد فطر مبارک !
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته