خبرگزاری آريا – ديالوگ هاي زيبا و ماندگار فيلم ها (۲۵)


ديالوگ هاي زيبا و ماندگار فيلم ها (25)

خبرگزاري آريا –
ديالوگ هاي ماندگار سينماي ايران, ديالوگ فيلم
ديالوگ هاي ماندگار سينماي جهان
انسان خود را محور جهان مي‌پندارد؛ اما در برابر دنياي به اين بزرگي که بدون حضور او نيز همچنان مي‌چرخد، خيلي کوچک است و اين حقيقت برايش ننگ آور است و از سر نا اميدي سعي مي‌کند همه را تحت فرمان خود دربياورد.
بازگشت شازده کوچولو
ژان پير داويد
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي خنده دار
آره, من اون مرد رو کشتم.
بخاطر پول کشتمش و بخاطر يک زن.
اما نه به پول رسيدم نه به اون زن.
Double Indemnity
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي زيبا و ماندگار فيلم ها
دريافته ام خوبي‌هايي که ممکن است داشته باشيم، هميشه به کارمان نمي‌آيد، چون کافي نيست که يک آدم، آدم خوبي باشد، بايد ديگران هم خوب باشند تا اين خوبي دردي دوا کند.
داستان زندگي من
لائو شه
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي زيبا و ماندگار
سرکوب يک احساس فقط اون احساس رو قويتر ميکنه…
ببر خيزان اژدهاي پنهان
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي ماندگار سينماي جهان
آدم‌هايي هستن توي زندگي، نه نزديک، که گاهي حتي هزار فرسنگ دورتر، ولي انگار اين آدم‌ها هميشه بايد باشن، چسبيده به تو، چشم تو چشم با تو، همنفس با تو.
اين آدم‌ها انگار حق تو هستن، مال تو هستن و تو امروز براي من اين نقش رو داري و امان از وقتي که اين آدم‌ها گم و گور بشن و نباشن، برزخ از همون موقع شروع ميشه….
زندگي منفي يک
کيوان ارزاقي
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي عاشقانه
نيک: آره من عاشقت بودم؛ و بعدش تمام کاري که کرديم اين بود که از هم متنفر بشيم، همديگه رو کنترل کنيم، براي همديگه درد ايجاد کنيم.
امي: ازدواج همينه ديگه.
Gone Girl| دختر گم‌شده ۲۰۱۴| ديويد فينچر
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي ماندگار سينماي ايران
همه‌ي ما گاهي اوقات دلمون مي‌شکنه…
من هر وقت دلم مي‌شکنه، ميرم ميدوم…
وقتي ميدوي بدنت آب شو از دست ميده… و ديگه به راحتي گريه‌ات نمي‌گيره…
Chungking Express
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي زيبا و ماندگار فيلم ها
گاهي اوقات
حقيقت آخرين چيزيه
که به شنيدنش نياز داريم…
The Flowers of War
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي ماندگار
و انسان مگر چند چشم محرم مي‌شناسد تا بتواند دل_باطن خود را در پرتو نگاه‌ها وابدارد بي هيچ پرهيز و گريز؟
چه بسيار آدمياني که مي‌آيند و مي‌روند بي آن که از خيالشان بگذرد که چنين موهبتي نيز وجود دارد که انسان بخواهد و احساس وجد کند از اين که خودي‌ترين و محرم‌ترين چشمان عالم در او مي‌نگرند.
سلوک
محمود_دولت_آبادي
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
دكتر (جهانگير فروهر): دلمون برات تنگ ميشه… بهت عادت کرده بوديم… به اخم و تخمات، اولدرم بلدرمات، سگ محليات؛ ولي گور پدر دلِ ما، دلِ تو شاد
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي خنده دار
– نگرانم بعد از مرگم كى و چطورى از بچه هام مراقبت مى كنه؟ چى به سرشون مياد؟…
+ خدا مواظبشونه، من مطمئنم .
– خدا پول اجاره خونه رو نمى ده
بيوتيفول
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي زيبا و ماندگار فيلم ها
اگه زيادي از خودت مهرباني نشون بدي مردم ازت نميترسن
اگه مردم ازت نترسن، ازت پيروي نميکنن
بازي تاج و تخت
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي ماندگار سينماي جهان
بعضي وقتها
بايد در مورد مشکلاتي که زندگي برامون ايجاد ميکنه فکر نکنيم
وگرنه خفه ميشيم.
Hiroshima, My Love (1959)
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي ماندگار سينماي ايران
زني بود روستايي، تنها زن باسواد دهکده اش. درتمام عمر بدبختي به سرش باريده بود.
يک روز از او پرسيدم مامان بزرگ چه چيزي در زندگي از همه مهم تر است؟
جوابش را فراموش نکرده ام، فقط يک چيز در زندگي به حساب مي آيد آن نشاط است. هيچ وقت اجازه نده کسي آن را از تو بگيرد.
ديوانه وار
کريستين بوبن
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي عاشقانه
من اونقد رمانتيکم که گاهي حس ميکنم بايد با خودم ازدواج کنم.
کمپاني هيولاها
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي ماندگار
ميگويند: روزي سگي داشت در چمن علف ميخورد . سگ ديگري از کنار چمن گذشت . چون اين منظره را ديد ايستاد. (آخر نديده بود سگ علف بخورد)
ايستاد و با تعجب گفت: ” اوي ! تو کي هستي ؟ چرا علف ميخوري؟ “
سگي که علف مي خورد نگاهش کرد و باد در گلو انداخت و گفت: ” من؟ من سگ قاسم خان هستم! “
اون يکي سگ پوز خندي زد و گفت:
– ” سگ حسابي ! تو که علف مي خوري ؛ ديگه چرا سگ قاسم خان؟ اگر پاره استخواني جلوت انداخته بود باز يک چيزي؛ حالا که علف مي خوري ديگه چرا سگ قاسم خان؟ سگ خودت باش!!
زمستان بي بهار
ابراهيم يونسي
ديالوگ هاي خنده دار, ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
ديالوگ هاي ماندگار فيلم ها
اگه راستشو ميگفتي خيلي بهتر بود، ميدوني واسه يه دروغ کوچولو همش بايد دروغ بگي…!
دهليز
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته